Platforma agroecologică

Lanţul agro-alimentar

 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să obțineți alimente sănătoase într-un mod viabil economic și ecologic?
 • Ce pot face agricultorii, producătorii de alimente și comercianții la nivel local pentru a produce alimente sănătoase, viabile din punct de vedere economic, dar durabile din punct de vedere ecologic?
 • Care sunt oportunitățile pentru tine ca agricultor, producător de alimente sau comerciant de a investesti și coopera în dezvoltarea și utilizarea abordărilor agroecologice?

ONG-uri, organizații civice, comunitate locală

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele locale și să îmbunătățească sustenabilitatea agriculturii în comunitatea sau zona dvs.?
 • Cum vă puteți implica în implementarea abordărilor agro-ecologice ca ONG, organizație civică, reprezentant al comunității locale, cetățean local sau comunitate?
 • Cum consideraţi că puteți să avansați, să vă împărtășiți cunoștințele, să identificați oportunitățile, să abordați problemele locale, să construiți și să implementați împreună cu alţi actori o strategie pentru sistemele agroecologice locale / regionale?

Consumatori

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele legate de dietă deficitară, sănătate precară și malnutriție?
 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să vă hrăniți într-o manieră sănătoasă și durabilă?

Autorități și administrație

 • Cât de eficiente sunt strategiile și stimulentele inovatoare în consolidarea sustenabilității sistemelor agricole?
 • Cum pot politicile la nivel național și regional să promoveze și să sprijine implementarea strategiilor inovatoare?
 • Cum pot fi puse în practică stimulentele din politicile inovatoare?

Comunitatea Europeană (CE), organisme internaționale, guverne

 • Care sunt factorii determinatori și barierele de ordin socio-economic și din domeniul politicicilor relevante pentru dezvoltarea și implementarea în continuare a abordărilor agro-ecologice?
 • Ce posibilități există pentru politicile UE de a sprijini sistemele de agricultură agroecologică?

Știință și inovare

 • Cum poate sprijini cercetarea rezultată din practicile și politicile legate de o evaluare sistematică a sustenabilității agriculturii agroecologice procesul de împărtşire a cunoștințele, si de implementare a politicilor europene, abordând în acelaşi timp provocările din societate?

RESURSE (ENG)

PARTENERI