Znalostní platforma pro agroekologii

Zemědělci a zemědělsko-potravinářský systém

 • Jak vám mohou agroekologické přístupy pomoci produkovat zdravé potraviny, které jsou ekonomicky dostatečné a ekologicky udržitelné? 
 • Jak mohou totéž udělat zemědělci, výrobci potravin a místní prodejci?
 • Jaké jsou možnosti pro zemědělce, výrobce potravin a/nebo maloobchodníky investovat, spolupracovat a rozvíjet agroekologické přístupy?

Nevládní organizace, občanská sdružení a místní komunity

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit vaše místní problémy a zlepšit udržitelnost zemědělství ve vaší komunitě nebo oblasti?
 • Jak se mohou do zavádění agroekologických přístupů zapojit nevládní organizace, občanské organizace, místní komunity, občané nebo komunitní skupiny?
 • Jaké jsou možnosti pokroku, sdílení znalostí, spoluvytváření strategií v místních otázkách týkajících se místních/regionálních agroekologických potravinových systémů?

Spotřebitelé

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit podvýživu a zdravotní problémy související s podvýživou?
 • Jak mohou agroekologické přístupy přispět k vytváření udržitelné a zdravé výživy?

Prozkoumejte naše výsledky:
klikněte na dlaždice vpravo

Podívejte se na nástroj interakce socioekologických systémů zde
SESSIT.

Vlády a administrativa

 • Jak účinné jsou inovativní strategie a pobídky pro posílení udržitelnosti zemědělských systémů?
 • Jak mohou politiky na národní a regionální úrovni prosazovat a podporovat provádění takových inovativních strategií?
 • Jak lze inovativní politické pobídky uplatňovat v praxi?

Evropská komise, mezinárodní organizace

 • Jaké jsou socioekonomické a politické faktory a překážky pro další rozvoj a zavádění agroekologických přístupů?
 • Jaké příležitosti existují pro politiky EU na podporu agroekologických zemědělských systémů?

Věda a inovace

 • Jak může propojení výzkumu, praxe a politiky v systematickém přístupu přispět k posílení provádění evropských politik udržitelného agroekologického zemědělství a zároveň k řešení společenských výzev?

VÝSTUPY PROJEKTU (v angličtině)

PARTNEŘI