Znalostní platforma pro agroekologii

Úvod

Vítejte v této sekci Agroekologického znalostního centra, která je věnována nevládním organizacím/organizacím občanské společnosti, které jsou nedílnou součástí (agroekologického) zemědělského a potravinového systému v Evropě a jejichž zájmy, role a příspěvky k různým aspektům udržitelnosti a transformace veřejných politik tak, aby lépe fungovaly ve prospěch Evropy odolnější vůči klimatu a šetrnější k přírodě, byly zdokumentovány v projektových úkolech a nyní zde shrnuty. 

V této části je nastíněna role, kterou hrají nevládní organizace v zemědělských systémech v 15 evropských zemích, které se nacházejí v různých fázích zavádění agroekologických postupů - diskutujeme jak o současné roli, tak o budoucí/potřebné roli ve strategiích pro zahájení a další podporu agroekologie. Nabízíme tři hlavní nástroje, které byly vyvinuty a vyzkoušeny v UNISECO a které jsme chtěli předat na pomoc dalším organizacím, které chtějí podpořit změny ve svých zemědělských a potravinářských systémech: multifaktorový/transdisciplinární přístup, analýzu sociálních sítí a multikriteriální analýzu tržních a politických nástrojů. 

Doufáme, že informace zde shromážděné jsou užitečné a aktuální, a nezapomeňte se podívat do samostatné sekce ZDROJE na webových stránkách projektu (v angličtině), kde jsou umístěny všechny podrobné zprávy, na které se zde odkazuje.