Agroekologisk kunskapsnav

Introduktion

Välkommen till den här delen av Agroecological Knowledge Hub, en plats som är tillägnad icke-statliga organisationer/civila samhällsorganisationer som är en integrerad del av det (agroekologiska) jordbruks- och livsmedelssystemet i Europa, och vars intressen, roller och bidrag till de olika aspekterna av hållbarhet och omvandling av den offentliga politiken för att bättre arbeta för ett mer klimatresistent och naturvänligt Europa har dokumenterats i projektuppgifter och nu sammanfattats här. 

I detta avsnitt ges en översikt över den roll som icke-statliga organisationer spelar i jordbrukssystem i 15 europeiska länder som befinner sig i olika stadier av genomförandet av agroekologiska metoder - vi diskuterar både den nuvarande rollen och den framtida/behövliga rollen i strategier för att initiera och ytterligare stödja agroekologi. Vi erbjuder tre huvudsakliga verktyg som har utvecklats och testats inom UNISECO och som vi ville föra vidare för att hjälpa andra organisationer som vill stödja förändringar i sina jordbruks- och livsmedelssystem: den sektorsövergripande och tvärvetenskapliga strategin, analysen av sociala nätverk och multikriterieanalysen av marknads- och politiska instrument. 

Vi hoppas att den information som samlats in här är användbar och aktuell, och glöm inte att kolla in den separata delen RESURSER på projektets webbplats (på engelska) där alla detaljerade rapporter som det hänvisas till här finns.