Platforma agroecologică

Introducere

Bine ați venit în această secțiune a Hub-ului de cunoștințe agroecologice, un loc dedicat ONG-urilor/organizațiilor societății civile care sunt parte integrantă a sistemului agricol și alimentar (agroecologic) din Europa și ale căror interese, roluri și contribuții la diferitele aspecte ale sustenabilității și la transformarea politicilor publice pentru a lucra mai bine pentru o Europă mai rezistentă la schimbările climatice și mai prietenoasă cu natura au fost documentate în cadrul sarcinilor de proiect și acum rezumate aici. 

Această secțiune oferă o prezentare generală a rolului pe care ONG-urile îl joacă în sistemele agricole din 15 țări europene care se află în diferite stadii de implementare a practicilor agroecologice - discutăm atât despre rolul actual, cât și despre rolul viitor/necesar în strategiile de inițiere și de sprijinire în continuare a agroecologiei. Sunt oferite trei instrumente principale care au fost dezvoltate și testate în cadrul UNISECO, pe care am dorit să le transmitem pentru a ajuta alte organizații care doresc să sprijine schimbările în sistemele agricole și alimentare: abordarea multi-actor/transdisciplinară, analiza rețelei sociale și analiza multicriterială a instrumentelor de piață și de politică. 

Sperăm că informațiile adunate aici sunt utile și oportune și nu uitați să consultați secțiunea separată RESURSE de pe site-ul proiectului (în limba engleză), care găzduiește toate rapoartele detaliate la care se face referire aici.