Agroekologinių žinių centras

Įvadas

 

Sveiki atvykę į šį Agroekologijos žinių centro skyrių, skirtą NVO ir (arba) pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios yra neatsiejama (agroekologinės) ūkininkavimo ir maisto sistemos Europoje dalis ir kurių interesai, vaidmuo ir indėlis į įvairius tvarumo aspektus ir viešosios politikos pertvarkymą, kad ji geriau veiktų siekiant klimato kaitai atsparesnės ir gamtai draugiškesnės Europos, buvo užfiksuoti projektų užduotyse ir dabar apibendrinti čia. 

Šiame skyriuje apžvelgiamas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ūkininkavimo sistemose 15 Europos šalių, kurios yra skirtingose agroekologinės praktikos diegimo stadijose, - aptariame tiek dabartinį, tiek būsimą / reikalingą vaidmenį agroekologijos inicijavimo ir tolesnės paramos strategijose. Siūlomos trys pagrindinės UNISECO sukurtos ir išbandytos priemonės, kurias norėjome perduoti kitoms organizacijoms, siekiančioms remti pokyčius savo ūkininkavimo ir maisto sistemose: daugiašakis / tarpdisciplininis požiūris, socialinių tinklų analizė ir rinkos ir politikos priemonių daugiakriterinė analizė. 

Tikimės, kad čia surinkta informacija yra naudinga ir aktuali, ir nepamirškite apsilankyti atskirame projekto interneto svetainės skyriuje RESOURCES (anglų kalba), kuriame talpinamos visos čia minimos išsamios ataskaitos.