Agroekologinių žinių centras

Tarpdiscipliniškumas veikloje: Kaip nevyriausybinės organizacijos dalyvavo UNISECO

Sudėtingoms sistemoms, tokioms kaip ūkininkavimas ir maisto gamyba, vertinti ir tobulinti reikia integruoti daugelio gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių žinias, technines, profesines ir tradicines, vietines žinias. UNISECO šį iššūkį sprendė taikydama tarpdisciplininį požiūrį, kuris apėmė humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų, ūkininkavimo, konsultavimo paslaugų, aplinkosaugos, vertės grandinės dalyvių, vartotojų ir dalyvių, dalyvaujančių kuriant rinkos paskatas ir politiką maisto sektoriuje, mokslininkus ir (arba) tyrėjus, ekspertus ir praktikus. Taikant šį metodą buvo siekiama užtikrinti mokslo, politikos ir praktikos (arba atvirkščiai) tęstinumą, kad būtų galima kartu mokytis ir kurti praktines, praktiškai pritaikomas idėjas.

Nevyriausybinės organizacijos dalyvavo pačiame projekto konsorciume - Baltijos aplinkos forume Latvijoje, Baltijos aplinkos forume Lietuvoje ir WWF Rumunijoje - ir kiekvienoje projekto šalyje bei ES lygmeniu sukurtose tinklų kūrimo ir dalijimosi žiniomis platformose (daugiašakėse platformose (angl. multi-actor platform - MAP)), kuriose vėliau dalyvaujant buvo vykdomos įvairios projekto užduotys. MAP taip pat buvo bendro mokymosi ir sisteminio mąstymo rėmimo sistema. MAP nariai, įskaitant NVO, buvo atrinkti ir pakviesti remiantis konkrečiais kriterijais, tokiais kaip aktualumas, reprezentatyvumas, geografinis pasiskirstymas, taip pat amžius ir lytis, kad būtų užtikrinta įvairių disciplinų ir interesų, susijusių su maisto gamyba apskritai ir agroekologija konkrečiai, įvairovė. Kiekvieno atvejo tyrimo atveju MAP nariai taip pat buvo atrinkti atsižvelgiant į teminius akcentus ir pagrindinius mokslinių tyrimų klausimus (trumpai tariant, dilemas), į kuriuos reikėjo atsakyti projekto metu.

UNISECO į MAP įtraukė daugiau kaip 300 žmonių iš viso politikos, mokslo ir praktikos spektro, iš kurių beveik 10 proc. buvo NVO atstovai. NVO dalyviai dalyvavo atliekant socialinių tinklų analizę, esamų politikos ir rinkos priemonių analizę, naujų / inovatyvių perėjimo priemonių daugiakriterinę analizę, kartu kuriant perėjimo prie agrarinių ir ekologinių ūkininkavimo sistemų strategijas, taip pat atliekant kitas užduotis, pavyzdžiui, diegiant sprendimų paramos priemones (programas, skirtas projekte dalyvaujančių ūkių daugiamatei veiklai fiksuoti - SMART, COMPAS, CFT).  

Išsamesnės informacijos apie UNISECO taikomą daugiapakopį požiūrį rasite toliau pateiktose ataskaitose. Raginame jus pasinaudoti šiuo metodu, kad pasiektumėte ir išlaikytumėte sutarimą bei informacijos srautus savo vietos aplinkoje ir atskleistumėte kolektyvinės išminties potencialą, kad sukurtumėte novatoriškus dabartinių ir būsimų iššūkių sprendimus. 

Atsisiųskite ataskaitas:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide