Agroekoloģisko zināšanu centrs

Starpdisciplinaritāte darbībā: Kā NVO ir iesaistījušās UNISECO?

Lai novērtētu un uzlabotu tādas sarežģītas sistēmas kā lauksaimniecība un pārtikas ražošana, ir jāintegrē zināšanas no daudzām dabaszinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu disciplīnām, tehniskās, profesionālās un tradicionālās, vietējās zināšanas. UNISECO šo problēmu risināja, izmantojot starpdisciplināru pieeju, kurā iesaistīja zinātniekus/pētniekus, ekspertus un praktiķus no humanitāro, sociālo un dabas zinātņu, lauksaimniecības, konsultāciju pakalpojumu, vides saglabāšanas, vērtību ķēdes dalībnieku, patērētāju un tirgus stimulu un politikas izstrādē pārtikas nozarē iesaistīto dalībnieku vidus. Izmantojot šo pieeju, tika mēģināts nodrošināt nepārtrauktību starp zinātni, politiku un praksi (vai otrādi), lai varētu notikt tik ļoti nepieciešamā kopīga mācīšanās un praktisku, īstenojamu ideju kopīga konstruēšana.

NVO tika iesaistītas gan pašā projekta konsorcijā - Baltijas Vides forumā Latvijā, Baltijas Vides forumā Lietuvā un Pasaules Dabas fondā Rumānijā -, gan sadarbības tīklā un zināšanu apmaiņas platformās (daudznozaru platformās - MAP), kas tika izveidotas katrā projekta valstī un ES līmenī, kur pēc tam ar līdzdalības procesu palīdzību tika īstenoti dažādi projekta uzdevumi. MAP darbojās arī kā sistēma, lai atbalstītu kopīgu mācīšanos un sistēmisku domāšanu. MAP locekļi, tostarp NVO, tika atlasīti un uzaicināti, pamatojoties uz īpašiem kritērijiem, piemēram, nozīmīgumu, pārstāvību, ģeogrāfisko izplatību, kā arī vecumu un dzimumu, lai nodrošinātu viedokļu daudzveidību starp disciplīnām un interesēm, kas saistītas ar pārtikas ražošanu kopumā un agroekoloģiju jo īpaši. Katrā konkrētajā gadījumā MAP locekļi tika atlasīti, ņemot vērā tematiskos uzsvarus un galvenos pētniecības jautājumus (īsi sakot, dilemmas), uz kuriem bija jāatbild projekta gaitā.

UNISECO aktivizēja vairāk nekā 300 cilvēku no visa politikas, zinātnes un prakses spektra, no kuriem gandrīz 10 % bija NVO pārstāvji. NVO dalībnieki tika iesaistīti sociālo tīklu analīzēs, esošo politikas un tirgus instrumentu analīzēs, jaunu/inovatīvu pārejas instrumentu daudzkritēriju analīzē un pārejas stratēģiju līdzveidošanā uz agroekoloģiskām lauksaimniecības sistēmām, kā arī citos uzdevumos, piemēram, lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku ieviešanā (programmas projektā iesaistīto saimniecību daudzdimensiju snieguma fiksēšanai - SMART, COMPAS, CFT).  

Sīkāku informāciju par UNISECO izmantoto daudznozaru pieeju skatīt mūsu ziņojumos turpmāk. Mēs aicinām jūs izmantot šo pieeju, lai veidotu un uzturētu vienprātību un informācijas plūsmu savā vietējā vidē un atraisītu kolektīvās gudrības potenciālu, lai radītu inovatīvus risinājumus pašreizējām un nākotnes problēmām. 

Lejupielādējiet ziņojumus:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide