Agroökológiai Tudásközpont

Transzdiszciplinaritás a gyakorlatban: Hogyan vonták be a nem kormányzati szervezeteket az UNISECO-ba?

Az olyan összetett rendszerek, mint a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés értékelése és fejlesztése számos természettudományos, társadalomtudományi és bölcsészettudományi, műszaki, szakmai és hagyományos, helyi ismeretek integrálását igényli. Az UNISECO ezt a kihívást transzdiszciplináris megközelítéssel oldotta meg, amelybe a humán-, társadalom- és természettudományok, a mezőgazdaság, a tanácsadói szolgáltatások, a környezetvédelem, az értéklánc szereplői, a fogyasztók és az élelmiszer-ágazat piaci ösztönzőinek és szakpolitikáinak kialakításában részt vevő szereplők mellett tudósok/kutatók, szakértők és gyakorlati szakemberek is bekapcsolódtak. Ezzel a megközelítéssel a tudomány-politika-gyakorlat (vagy fordítva) közötti folytonosságra törekedtünk, hogy megvalósulhasson az oly szükséges közös tanulás és a gyakorlati, megvalósítható ötletek közös kidolgozása.

A nem kormányzati szervezeteket bevonták magába a projekt konzorciumába - Balti Környezetvédelmi Fórum Lettország, Balti Környezetvédelmi Fórum Litvánia és WWF Románia -, valamint az egyes projektországokban és uniós szinten létrehozott hálózatépítési és tudásmegosztási platformokba (többszereplős platformok - MAP-ok), ahol a projekt különböző feladatait részvételi folyamatok révén hajtották végre. A MAP-ok az együtttanulás és a rendszerszemléletű gondolkodás támogatásának keretéül is szolgáltak. A többoldalú cselekvési programok tagjait - beleértve a nem kormányzati szervezeteket is - olyan konkrét kritériumok alapján választották ki és hívták meg, mint a relevancia, a reprezentativitás, a földrajzi eloszlás, de az életkor és a nemek szerinti megoszlás is, hogy biztosítsák az álláspontok sokszínűségét az élelmiszertermelésben általában és az agrár-ökológiában különösen érintett tudományágak és érdekek között. Minden esettanulmány esetében a MAP-tagok kiválasztása a tematikus hangsúly és a projekt során megválaszolandó kulcsfontosságú kutatási kérdések (röviden: a dilemma) alapján történt.

Az UNISECO több mint 300 embert aktivált a szakpolitika-tudomány-gyakorlat teljes spektrumából a MAP-okba, amelyeknek közel 10%-a nem kormányzati szervezetek képviselője volt. A nem kormányzati szervezetek résztvevői részt vettek a társadalmi hálózatelemzésekben, a meglévő szakpolitikai és piaci eszközök elemzésében, az átmenet új/innovatív eszközeinek több szempontú elemzésében, az agroökológiai gazdálkodási rendszerekre való átállási stratégiák közös kidolgozásában, valamint egyéb feladatokban, például a döntéstámogató eszközök (a projektben részt vevő gazdaságok többdimenziós teljesítményének megragadására szolgáló programok - SMART, COMPAS, CFT) alkalmazásában.  

Az UNISECO-ban alkalmazott többszereplős megközelítésről további részleteket az alábbi jelentésekben talál. Arra bátorítjuk Önt, hogy használja ezt a megközelítést a konszenzus és az információáramlás kialakítására és fenntartására helyi környezetében, valamint a kollektív bölcsességben rejlő lehetőségek felszabadítására, hogy innovatív megoldásokat találjon a jelenlegi és jövőbeli kihívásokra. 

Jelentések letöltése:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide