Platforma agroecologică

Transdisciplinaritatea în acțiune: Cum au fost implicate ONG-urile în UNISECO?

Evaluarea și îmbunătățirea sistemelor complexe, cum ar fi agricultura și producția alimentară, necesită integrarea cunoștințelor din numeroase discipline din domeniul științelor naturale, al științelor sociale și umaniste, al cunoștințelor tehnice, profesionale și al cunoștințelor tradiționale și localizate. UNISECO a abordat această provocare prin utilizarea unei abordări transdisciplinare care a inclus oameni de știință/cercetători, experți și practicieni din domeniul științelor umaniste, al științelor sociale și naturale, al agriculturii, al serviciilor de consultanță, al conservării mediului, actori din lanțul valoric, consumatori și actori implicați în elaborarea stimulentelor de piață și a politicilor din sectorul alimentar. Prin intermediul acestei abordări, s-a urmărit continuitatea dintre știință-politică-practică (sau invers), astfel încât să aibă loc învățarea în comun și construirea în comun a unor idei practice, care să poată fi puse în practică.

ONG-urile au fost implicate în consorțiul proiectului în sine - Baltic Environmental Forum Latvia, Baltic Environmental Forum Lituania și WWF-România - și în platformele de networking și de schimb de cunoștințe (platforme multi-actor - MAP) înființate în fiecare țară din proiect și la nivelul UE, unde diferitele sarcini ale proiectului au fost apoi realizate prin procese participative. MAP-urile au acționat, de asemenea, ca un cadru de sprijinire a învățării comune și a gândirii sistemice. Membrii PAM-urilor, inclusiv ONG-urile, au fost selectați și invitați pe baza unor criterii specifice, cum ar fi relevanța, reprezentativitatea, răspândirea geografică, dar și vârsta și sexul, pentru a asigura o diversitate de puncte de vedere în toate disciplinele și interesele care sunt implicate în producția alimentară în general și în agroecologie în special. În fiecare studiu de caz, membrii PAM au fost, de asemenea, selectați în funcție de accentul tematic și de întrebările-cheie de cercetare (pe scurt, dilema) la care trebuia să se răspundă pe parcursul proiectului.

UNISECO a activat peste 300 de persoane din întregul spectru politică-știință-practică în cadrul MAP-urilor, dintre care aproape 10% au fost reprezentanți ai ONG-urilor. Participanții ONG-urilor au fost implicați în analizele rețelelor sociale, în analizele instrumentelor de politică și de piață existente, în analiza multicriterială a instrumentelor noi/inovative pentru tranziție și în co-construcția strategiilor de tranziție către sisteme agricole agro-ecologice, precum și în alte sarcini, cum ar fi implementarea instrumentelor de sprijinire a deciziilor (programe pentru captarea performanței multidimensionale a fermelor implicate în proiect - SMART, COMPAS, CFT).  

Pentru mai multe detalii despre abordarea multi-actor utilizată în UNISECO, consultați rapoartele noastre de mai jos. Vă încurajăm să folosiți această abordare pentru a crea și menține consensul și fluxurile de informații în mediul dumneavoastră local și pentru a debloca potențialul înțelepciunii colective în vederea creării de soluții inovatoare la provocările actuale și viitoare. 

Descărcați rapoartele:

D7.1 - Guidelines for the Selection of Multi-Actor Platform (MAP) Members (link to Zenodo)

D7.2 - A Guide to Transdisciplinarity for Partners (link to Zenodo)

D7.3 - Report on the Assessment of Transdisciplinary Tools and Methods (pdf)

UNISECO H2020 methodological brief: Setting up a transdisciplinary framework: Brief Step-by-Step Guide

UNISECO H2020 methodological brief: Monitoring and evaluating Multi-Actor Platforms: Brief Step-by-Step Guide