Agroekoloģisko zināšanu centrs

Ievads

Laipni lūgti šajā Agroekoloģisko zināšanu centra sadaļā, kas veltīta NVO/ pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras ir neatņemama (agroekoloģiskās) lauksaimniecības un pārtikas sistēmas daļa Eiropā un kuru intereses, loma un ieguldījums dažādos ilgtspējības aspektos un valsts politikas pārveidē, lai tā labāk darbotos klimatnoturīgākas un dabai draudzīgākas Eiropas labā, ir dokumentēti projektu uzdevumos un tagad apkopoti šeit. 

Šajā sadaļā sniegts ieskats NVO lomā lauksaimniecības sistēmās 15 Eiropas valstīs, kas atrodas dažādās agroekoloģiskās prakses ieviešanas stadijās - mēs apspriežam gan pašreizējo, gan nākotnes/nepieciešamo lomu agroekoloģijas uzsākšanas un turpmāka atbalsta stratēģijās. Tiek piedāvāti trīs galvenie instrumenti, kas tika izstrādāti un pārbaudīti UNISECO un kurus mēs vēlējāmies nodot tālāk, lai palīdzētu citām organizācijām, kas vēlas atbalstīt pārmaiņas savās lauksaimniecības un pārtikas sistēmās: daudznozaru/transdisciplinārā pieeja, sociālo tīklu analīze un tirgus un politikas instrumentu daudzkritēriju analīze. 

Mēs ceram, ka šeit apkopotā informācija ir noderīga un aktuāla, un neaizmirstiet aplūkot atsevišķu projekta tīmekļa vietnes sadaļu RESURSCES (angļu valodā), kurā atrodami visi detalizētie ziņojumi, uz kuriem šeit ir atsauces.