Agroekologinių žinių centras

Ūkininkai ir žemės ūkio ir maisto produktų sistema

 • Kaip agroekologiniai metodai gali padėti jums gaminti sveiką maistą, kuris būtų ekonomiškai pakankamas ir ekologiškai tvarus? 
 • Kaip tą patį gali padaryti ūkininkai, maisto gamintojai ir vietos mažmenininkai?
 • Kokios yra ūkininkų, maisto gamintojų ir (arba) mažmenininkų galimybės investuoti, bendradarbiauti ir plėtoti agroekologinius metodus?

NVO, pilietinės organizacijos, vietos bendruomenė

 • Kaip agroekologiniai metodai gali padėti spręsti vietos problemas ir pagerinti žemės ūkio tvarumą jūsų bendruomenėje ar vietovėje?
 • Kaip NVO, pilietinės organizacijos, vietos bendruomenės, piliečiai ar bendruomenių grupės gali įsitraukti į agroekologinių metodų įgyvendinimą?
 • Kokios yra galimybės siekti pažangos, dalytis žiniomis, bendrai kurti strategijas vietos klausimais, susijusiais su vietos / regiono agroekologinėmis maisto sistemomis?

Vartotojai

 • Kaip agroekologiniais metodais galima spręsti nepakankamos mitybos ir su ja susijusių sveikatos problemų problemą?
 • Kaip agroekologiniai metodai gali prisidėti prie tvarios ir sveikos mitybos kūrimo?

Izpētiet mūsu rezultātus:
klikšķiniet uz plāksnītes labajā pusē

Skatiet sociāli ekoloģiskās sistēmas mijiedarbības rīku šeit
SESSIT.

Vyriausybės ir administracija

 • Kiek veiksmingos naujoviškos strategijos ir paskatos stiprinant ūkininkavimo sistemų tvarumą?
 • Kaip nacionalinio ir regioninio lygmens politika gali skatinti ir remti tokių novatoriškų strategijų įgyvendinimą?
 • Kaip naujoviškos politikos paskatos gali būti taikomos praktiškai?

Europos Komisija, tarptautinės institucijos

 • Kokie yra socialiniai ir ekonominiai bei politiniai veiksniai ir kliūtys, trukdančios toliau plėtoti ir įgyvendinti agroekologinius metodus?
 • Kokios yra ES politikos galimybės remti agroekologines ūkininkavimo sistemas?

Mokslas ir inovacijos

 • Kaip sistemingai derinant mokslinius tyrimus, praktiką ir politiką galima sustiprinti Europos tvaraus agrarinio ir ekologinio ūkininkavimo politikos įgyvendinimą, kartu sprendžiant visuomenės problemas?

ŠALTINIAI (ANGLIŠKAI)

PARTNERIAI