Agroekologinių žinių centras

Introduction

Vartotojai, rinkdamiesi maisto šaltinius, gali daryti didžiulį poveikį visam žemės ūkiui. Svarbi dalis yra ne tik sveika ir maistinga mityba, bet ir sveiko dirvožemio, saugios biologinės įvairovės, gerai valdomų išteklių ir t. t. pasirinkimas. Tik geros ir patikimos žinios šia tema gali padėti priimti pagrįstus sprendimus ir suformuoti gebėjimus daryti įtaką rinkai. Vartotojų balsas yra svarbi perėjimo prie agrarinės ekologijos dalis, todėl jis turi būti išgirstas. Agroekologinių žinių centras siekia padėti vartotojams pasiekti šį žinių lygį, teikdamas mokslu pagrįstą informaciją.