Agroekologisk kunskapsnav

Livsmedelskedjan

 • Hur kan agroekologiska metoder hjälpa dig att producera hälsosam mat på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?
 • Vad kan bönder, livsmedelsproducenter och handeln göra för att producera hälsosam, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mat?
 • Vad är möjligheter för dig som jordbrukare, livsmedelsproducent eller återförsäljare att investera och samarbeta för att utveckla och använda agroekologiska metoder?

Civil- och lokalsamhället

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera lokala problem och förbättra hållbarheten i jordbruket i ditt område?
 • Hur kan du som en tillhör en medborgarorganisation eller lokalbefolkningen engagera sig i genomförandet av agroekologiska metoder?
 • Hur kan du avancera, dela med dig av dina kunskaper, identifiera möjligheter, ta itu med lokala problem, samarbeta och genomföra en strategi för lokala / regionala agroekologiska livsmedelssystem?

Konsumenter

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera problem med kostrelaterad ohälsa och undernäring?
 • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att föda medborgarna på ett hälsosamt och hållbart sätt?

Myndigheter och administration

 • Hur effektiva är olika innovativa strategier och incitament för att stärka jordbrukssystemens hållbarhet?
 • Hur kan politik på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av de innovativa strategierna?
 • Hur kan innovativa politiska incitament tillämpas i praktiken?

EG, internationella organ, regeringar

 • Vilka är de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det för EU: s politik att stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Vetenskap och innovation

 • Hur forskningsbehov från praktik och politik inbäddad i en systemisk bedömning av hållbarheten hos agroekologiska jordbruket kan främja kunskapsspridning och stärka genomförandet av EU: s politik och hitta lösningar på sociala utmaningar?

Resurser (på EN)

PARTNERS