Agroekologisk kunskapsnav

Jordbrukare och systemet för jordbruks- och livsmedelsindustrin

 • Hur kan agroekologiska metoder hjälpa dig att producera hälsosam mat som är både ekonomiskt tillräcklig och miljömässigt hållbar? 
 • Hur kan jordbrukare, livsmedelsproducenter och lokala detaljhandlare göra detsamma?
 • Vilka möjligheter finns det för jordbrukare, livsmedelsproducenter och/eller detaljhandlare att investera, samarbeta och utveckla agroekologiska metoder?

Civil- och lokalsamhället

 • Hur kan agroekologiska metoder lösa dina lokala problem och förbättra hållbarheten i jordbruket i ditt samhälle eller ditt område?
 • Hur kan icke-statliga organisationer, medborgarorganisationer, lokalsamhällen, medborgare eller samhällsgrupper delta i genomförandet av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det att göra framsteg, utbyta kunskap och utarbeta gemensamma strategier för lokala frågor som rör lokala/regionala agroekologiska livsmedelssystem?

Konsumenter

 • Hur kan agroekologiska metoder användas för att hantera undernäring och hälsorelaterade frågor som rör undernäring?
 • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att skapa en hållbar och hälsosam kost?

Utforska våra resultat:
klicka på plattorna till höger

Se verktyget för interaktion mellan socioekologiska system här
SESSIT

Regeringar och förvaltning

 • Hur effektiva är innovativa strategier och incitament för att stärka jordbrukssystemens hållbarhet?
 • Hur kan politiken på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av sådana innovativa strategier?
 • Hur kan innovativa politiska incitament förvaltas i praktiken?

Europeiska kommissionen, internationella organ

 • Vilka är de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för ytterligare utveckling och genomförande av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det för EU:s politik att stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Vetenskap och innovation

 • Hur kan kombinationen av forskning, praktik och politik i ett systematiskt tillvägagångssätt bidra till att stärka genomförandet av EU:s politik för hållbart agroekologiskt jordbruk och samtidigt lösa samhällsutmaningar?

Resurser (på EN)

PARTNERS