Agroekologisk kunskapsnav

Inledning

Jordbrukarna och värdekedjan för jordbruks- och livsmedelsindustrin är två av de viktigaste delarna av jordbruket. Utan jordbrukare skulle maten aldrig planteras och skördas, och utan värdekedjan för jordbruks- och livsmedelsindustrin skulle det vara svårt för maten att lämna gården. För att se till att jordbruksmarken förblir frisk är det viktigt att agroekologiska metoder tillämpas. En sådan politik skulle minska markförstöringen, öka markens hälsa och skydda den biologiska mångfalden. Den agroekologiska kunskapshubben bidrar till att ge viktig information till jordbrukare och de som ingår i värdekedjan för jordbruks- och livsmedelsindustrin för att fastställa bästa praxis och hur man ska gå vidare med agroekologiska metoder på gården.