Agroekologisk kunskapsnav

Samarbete och nätverksbyggande

Vilka icke-statliga mekanismer finns det som kan hjälpa dig?

Även om det finns många icke-statliga mekanismer, är tre av dem mycket populära. Den första är lärandegemenskaperna, t.ex. AKIS, där kunskap kan delas vertikalt, från utbildare till elev. Den andra är mentorskap mellan kollegor, där kunskap kan delas horisontellt och enskilt. Slutligen finns det kooperativ, som i Frankrike, där kollektiva åtgärder av jordbrukare hjälper dem att arbeta tillsammans, så kallade "avbytartjänster". 

Kan arbete inom en utvecklingskedja hjälpa dig att införa agroekologiska jordbrukssystem?

Att arbeta inom en utvecklingskedja är ett utmärkt verktyg för att införa agroekologiska jordbrukssystem. Exempel på hur detta kan göras finns i fallstudierna (länk på engelska) och i de politiska dokumenten på projektets resurssida (länk på engelska).

Titta på våra fallstudier (på engelska) nedan för att få veta mer om vilka drivkrafter och hinder som finns inom ett specifikt agroekologiskt område, inklusive - hur konsumenten var involverad och vilka frågor som uttrycktes. Berättelserna täcker olika teman - från koldioxidneutral mjölk eller hållbar frukt till vattenkvalitet eller att hålla det småskaligt på mjölkgårdarna, så konsumenter runt om i Europa kan hitta en eller ett par av dem som är mest relevanta för dig.