Agroekologisk kunskapsnav

Om AKH

Utmaningarna med att producera tillräckligt med mat, energi och fibrer samtidigt som man bevarar hälsosamma jordar, rent vatten och naturen kan inte lösas med de nuvarande dominerande typerna av konventionellt jordbruk.

Agroekologiska metoder är grundläggande för att bygga upp hållbara jordbrukssystem.

Här är några av de frågor som tas upp i den agroekologiska kunskapshubben:

  • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att ge dig näringsriktig och hållbar mat?
  • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att säkra och diversifiera jordbrukarnas inkomster och skapa bättre kontakt mellan dem och konsumenterna?
  • Hur kan du som jordbrukare eller samhällsorganisation utveckla, dela med dig av dina kunskaper, identifiera möjligheter, ta itu med lokala prioriteringar, medkonstruera och genomföra en strategi för lokala/regionala agroekologiska livsmedelssystem?
  • Hur kan politiken på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av innovativa agroekologiska strategier? 
  • Hur kan EU:s politik stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Denna agroekologiska kunskap är ett bibliotek med insikter och praktiska verktyg som har tagits fram av H2020 UNISECO-forskningsprojektet för att hjälpa alla samhällssfärer som är intresserade av, praktiserar eller utformar strategier för jordbruk och landsbygdsutveckling att hitta vad de behöver för att bidra till ett mer hållbart jordbruk och livsmedelssystem. 

UNISECO-projektet syftade till att utveckla innovativa metoder för att öka förståelsen för de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för utveckling och genomförande av agroekologiska metoder i EU:s jordbrukssystem.

Innehållet i den agroekologiska kunskapshubben finns på 13 språk (CZ, DE, EN, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LV, RO, SE). Välj det språk du vill ha i det övre högra hörnet av sidan.

Utforska hubben för att läsa och höra om vad agroekologi kan erbjuda dig och vilken roll du kan spela för att hjälpa den att spridas mer, med början i ditt eget hushåll eller samhälle.