Agroekologinių žinių centras

Įvadas

Ūkininkai ir žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinė yra dvi svarbiausios žemės ūkio dalys. Be ūkininkų maistas niekada nebūtų pasodintas ir nuimtas, o be žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinės maistas sunkiai iškeliautų iš ūkio. Siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemė išliktų sveika, labai svarbu įgyvendinti agroekologinę praktiką. Tokia politika sumažintų žemės degradaciją, pagerintų dirvožemio sveikatą ir apsaugotų biologinę įvairovę. Agroekologinių žinių centras padeda suteikti svarbiausią informaciją ūkininkams ir žemės ūkio ir maisto produktų vertės grandinės dalyviams, kad jie galėtų nustatyti geriausią praktiką ir būdus, kaip toliau taikyti agroekologinę praktiką ūkyje.