Agro-ekologinen tietopaikka

Johdanto

Viljelijät ja maatalouselintarvikkeiden arvoketju ovat kaksi maatalouden tärkeintä osaa. Ilman maanviljelijöitä elintarvikkeita ei koskaan istutettaisi ja korjattaisi, ja ilman maatalouselintarvikkeiden arvoketjua elintarvikkeiden olisi vaikea lähteä maatilalta. Jotta maatalousmaa pysyisi terveenä, agroekologisten käytäntöjen soveltaminen on elintärkeää. Tällaiset käytännöt vähentäisivät maan huonontumista, lisäisivät maaperän terveyttä ja suojelisivat luonnon monimuotoisuutta. Agroekologisen tietämyksen keskittymä auttaa tarjoamaan viljelijöille ja maatalouselintarvikkeiden arvoketjussa toimiville keskeistä tietoa parhaiden käytäntöjen määrittämisestä ja siitä, miten agroekologisia käytäntöjä voidaan soveltaa maatilalla.