Agro-ekologinen tietopaikka

Yhteistyö ja verkostoituminen

Mitä valtiosta riippumattomia mekanismeja on olemassa avuksesi?

Vaikka ei-hallinnollisia mekanismeja on lukuisia, kolme niistä on hyvin suosittuja. Ensimmäinen on oppimisyhteisöt eli AKIS, joissa tietoa voidaan jakaa vertikaalisesti kouluttajalta oppijalle. Toinen on vertaismentorointi, jossa tietoa voidaan jakaa horisontaalisesti ja kahden kesken. Lopuksi osuuskunnat, kuten Ranskassa, joissa maanviljelijöiden yhteiset toimet auttavat heitä työskentelemään yhdessä, joita kutsutaan "lomituspalveluiksi". 

Voiko kehitysyhteistyöketjussa toimiminen auttaa sinua omaksumaan agroekologisia viljelyjärjestelmiä?

Kehitysketjussa toimiminen on loistava väline agroekologisten viljelyjärjestelmien käyttöönotossa. Esimerkkejä siitä, miten tämä voidaan tehdä, on mainittu tapaustutkimuksissa (linkki englanniksi) ja aiheeseen/politiikkaan liittyvissä tiivistelmissä hankkeen Resurssit-sivulla (linkki englanniksi).

Katso alla olevat tapaustutkimustarinat (englanniksi), jotta saat lisätietoja siitä, mitä tekijöitä ja esteitä on kohdattu tietyllä agroekologian alalla, mukaan lukien - miten kuluttajat ovat olleet mukana ja mitä asioita on ilmaistu. Tarinat käsittelevät erilaisia aiheita - hiilineutraalista maidosta tai kestävistä hedelmistä veden laatuun tai maidontuotantotilojen pienimuotoisuuteen, joten kuluttajat ympäri Eurooppaa saattavat löytää yhden tai pari niistä, jotka ovat heille kaikkein merkityksellisimpiä.