Agro-ekologinen tietopaikka

Agroekologiset käytännöt

Miten voit toteuttaa agroekologisen viljelyjärjestelmän käytäntöjä tilallasi?

Useat tapaustutkimukset osoittavat, miten voit toteuttaa omalla tilallasi, esimerkiksi maitotilat Tšekissä ja Latviassa, persikanviljelijät Kreikassa, maaperänsuojelu Unkarissa, viinitilat Italiassa, märehtijätilat Ruotsissa ja muut.

Miten voit toteuttaa agroekologisia viljelyjärjestelmiä koskevia käytäntöjä elintarvikeketjussa?

On tärkeää, että maanviljelijät ja muut agraarisen elintarvikeketjun lenkit tekevät yhteistyötä agroekologisten käytäntöjen toteuttamiseksi. Tutkimustulostemme perusteella viljelijöiden yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen on keskeinen strategia, joka auttaisi viljelijöitä vähentämään sosioekonomista haavoittuvuuttaan heikentämättä heidän hyvää ympäristösuorituskykyään. Tässä strategiassa erottuu kolme aloitetta:
- oppimisyhteisöt (esim. AKIS, Agricultural Knowledge and Information System),
- vertaismentorointi ja
- tukitoimenpiteet, joilla edistetään viljelijöiden osallistumista kollektiivisiin toimiin, kuten CUMAs (maatalouskoneosuuskunnat) Ranskassa.

Näiden aloitteiden ansiosta pienet agroekologiset viljelijät voisivat osallistua kollektiivisiin toimiin, ja heidän yhteytensä muihin viljelijöihin vahvistuisivat. Viljelijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen hyödyttäisi koko agroekologista järjestelmää, koska siirtymisessä olisi noudatettava alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, eli sen olisi perustuttava viljelijöiden kokemuksiin ja tarpeisiin. Kun agroekologisten viljelijöiden yhdistykset ja osuuskunnat ovat vahvistuneet, niiden on luotava verkostoja ja koordinointirakenteita arvoketjun muiden toimijoiden kanssa agroekologisten markkinoiden kehittämiseksi.

Mikä estää teitä toteuttamasta agroekologisia viljelyjärjestelmiä?

Tapaustutkimuksia tarkastellessasi huomaat, että viljelijät ja maanomistajat havaitsevat usein esteitä, jotka estävät heitä toteuttamasta agroekologisia viljelyjärjestelmiä, ja yksi yleisimmistä esteistä on huoli kustannuksista. Tapaustutkimuksia lukemalla näet, miten viljelijät ja maanomistajat ovat yhteistyössä arvoketjun muiden jäsenten ja maaseudun toimijoiden kanssa ehdottaneet ratkaisuja, jotka mahdollistavat onnistuneen siirtymisen.

UNISECO on myös laatinut joukon suosituksia käytännön toimijoille ongelmien tunnistamiseksi ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi.
Lue kaikki aihekohtaiset tiedotteemme täältä:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

TUTUSTU TAPAUSTUTKIMUSTEMME YKSITYISKOHTIIN (ENGLANNIKSI) KLIKKAAMALLA ALLA OLEVAN YLEISKARTAN VASTAAVAA OSAA.