Agro-ekologinen tietopaikka

Markkinakannustimet ja lisäarvo

Voivatko markkinakannustimet kannustaa siirtymään agroekologisiin viljelyjärjestelmiin?

Joissakin EU:n jäsenvaltioissa on luotu markkinakannustimia, joilla edistetään siirtymistä maatalousekologisiin viljelyjärjestelmiin. Koska kustannukset ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka pidättelevät viljelijöitä ja maanomistajia siirtymästä agroekologiseen viljelyyn, markkinakannustimet auttavat siirtymisessä, kuten luonnonmukaisessa viljelyssä.

Jos siirryt agroekologisiin viljelyjärjestelmiin, miten se vaikuttaa tuotantoketjun loppupään yhteistyökumppaneihisi?

Kun siirrytään agroekologisiin viljelyjärjestelmiin, on tärkeää ymmärtää, että kaikki maanviljelijät ja maanomistajat eivät pysty siirtymään heti, ja muutokseen voi kulua ylimääräistä aikaa ja vaivaa. Voit auttaa heitä vertaistuen avulla tai kannustaa heitä osallistumaan koulutukseen tai oppimistilaisuuksiin.

Jos siirrytte agroekologisiin viljelyjärjestelmiin, miten se vaikuttaa tuotantoketjun alkupään yhteistyökumppaneihinne?

Kuten tuotantoketjun loppupään järjestelmässä, myös agroekologisiin viljelyjärjestelmiin siirryttäessä on tärkeää ymmärtää, että kaikki viljelijät ja maanomistajat eivät pysty siirtymään järjestelmään välittömästi, ja muutokseen siirtyminen voi vaatia ylimääräistä aikaa ja vaivaa. Voit auttaa heitä vertaistuen avulla tai kannustaa heitä osallistumaan koulutukseen tai oppimistilaisuuksiin.

Mikä kannustaisi sinua ottamaan käyttöön agroekologisia viljelyjärjestelmiä?

Kerro meille, mikä kannustaisi sinua taloudellisten kannustimien lisäksi toteuttamaan agroekologisia viljelyjärjestelmiä maallasi. Ota meihin yhteyttä @ProjectUNISECO tai tällä verkkosivulla olevien yhteystietojemme kautta.