Znalostní platforma pro agroekologii

Agroekologické postupy

Jak můžete na své farmě zavést postupy agroekologických zemědělských systémů?

Několik případových studií ukazuje, jak je můžete zavést na své farmě, například mléčné farmy v České republice a Lotyšsku, pěstitelé broskví v Řecku, ochrana půdy v Maďarsku, vinice v Itálii, farmy přežvýkavců ve Švédsku a další.

Jak můžete zavést postupy agroekologických zemědělských systémů do potravinového řetězce?

Je důležité, aby zemědělci a další články agrárního potravinového řetězce spolupracovali na zavádění agroekologických postupů. Na základě zjištění našeho výzkumu je posílení spolupráce a sítí zemědělců klíčovou strategií, která by zemědělcům pomohla snížit jejich socioekonomickou nestabilitu, aniž by se zhoršila jejich dobrá environmentální výkonnost. V rámci této strategie vynikají 3 iniciativy:
- učící se komunity (např. AKIS, zemědělský znalostní a informační systém),
- vzájemné poradenství a
- podpůrná opatření, která podporují účast zemědělců na kolektivních akcích, jako jsou CUMA (družstva zemědělských strojů) ve Francii.

Díky těmto iniciativám by se malí agroekologičtí zemědělci mohli zapojit do kolektivních akcí a posílilo by se jejich propojení s ostatními zemědělci. Posílení postavení zemědělců by prospělo celému agroekologickému systému, protože přechod by měl probíhat podle přístupu zdola nahoru, tj. na základě zkušeností a potřeb zemědělců. Jakmile budou sdružení a družstva agroekologických zemědělců posílena, musí vytvořit sítě a koordinační struktury s ostatními účastníky hodnotového řetězce, aby se rozvinul agroekologický trh.

Co vám brání v zavádění agroekologických zemědělských systémů?

Při prohlídce případových studií zjistíte, že zemědělci a vlastníci půdy často narážejí na překážky, které je odrazují od agroekologických zemědělských systémů, přičemž jednou z nejčastějších je obava z nákladů. Při čtení případových studií zjistíte, jak zemědělci a vlastníci půdy ve spolupráci s dalšími členy hodnotového řetězce a venkovskými subjekty navrhli řešení, která umožňují úspěšný přechod.

Skupina UNISECO rovněž vypracovala řadu doporučení pro odborníky z praxe s cílem identifikovat problémy a podpořit osvědčené postupy.
Přečtěte si všechny naše stručné informace o problematice zde:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

PROZKOUMEJTE PODROBNOSTI NAŠICH PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ (V ANGLIČTINĚ) KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PŘEHLEDOVÉ MAPY NÍŽE.