Znalostní platforma pro agroekologii

Spolupráce a vytváření sítí

Jaké nevládní mechanismy vám mohou pomoci?

Přestože existuje řada nevládních mechanismů, tři z nich jsou velmi oblíbené. Prvním z nich jsou vzdělávací komunity, tedy AKIS, kde lze sdílet znalosti vertikálně, od školitele k účastníkovi vzdělávání. Za druhé je to mentoring peer-to-peer, kde lze znalosti sdílet horizontálně a individuálně. A konečně družstva, jako např. ve Francii, kde zemědělcům pomáhá kolektivní činnost, tzv. náhradní služby. 

Může vám práce v rámci rozvojového řetězce pomoci při zavádění agroekologických zemědělských systémů?

Práce v rámci rozvojového řetězce je skvělým nástrojem k osvojení agroekologických zemědělských systémů. Příklady, jak toho lze dosáhnout, jsou uvedeny v případových studiích (odkaz v angličtině) a v problematice/politice na stránce zdrojů projektu (odkaz v angličtině).

Podívejte se na níže uvedené příběhové mapy našich případových studií (v angličtině), abyste se dozvěděli více o tom, s jakými hnacími silami a překážkami se potýkají v konkrétní agroekologické oblasti, včetně - jak byli zapojeni spotřebitelé a jaké problémy byly vyjádřeny. Příběhy se týkají různých témat - od uhlíkově neutrálního mléka nebo udržitelného ovoce až po kvalitu vody nebo zachování malých farem s mlékem, takže spotřebitelé po celé Evropě mohou najít jeden nebo několik pro vás nejrelevantnějších.