Znalostní platforma pro agroekologii

Tržní pobídky a přidaná hodnota

Mohou tržní pobídky motivovat k přechodu na agroekologické zemědělské systémy?

V některých členských státech EU se vytvářejí tržní pobídky pro přechod na AEFS. Vzhledem k tomu, že náklady jsou jedním z klíčových faktorů, které brání zemědělcům a vlastníkům půdy v přechodu na agroekologické zemědělství, pomohou při přechodu tržní pobídky, podobně jako je tomu u ekologického zemědělství.

Pokud přejdete na agroekologické systémy hospodaření, jak to ovlivní vaše navazující partnery?

Při přechodu na agroekologické systémy hospodaření je důležité si uvědomit, že ne všichni zemědělci a vlastníci půdy jsou schopni přejít okamžitě a může jim to zabrat další čas a úsilí. Můžete jim pomoci vzájemnou pomocí nebo je povzbudit k účasti na školeních či vzdělávacích kurzech.

Pokud přejdete na agroekologické systémy hospodaření, jak to ovlivní vaše spolupracovníky v předchozích odvětvích?

Stejně jako u navazujících systémů je i při přechodu na agroekologické zemědělské systémy důležité pochopit, že ne všichni zemědělci a vlastníci půdy jsou schopni přejít okamžitě a může jim změna zabrat další čas a úsilí. Můžete jim pomoci vzájemnou pomocí nebo je povzbudit k účasti na školeních či vzdělávacích kurzech.

Co by vás povzbudilo k zavádění agroekologických systémů hospodaření?

Kromě finančních pobídek nám sdělte, co by vás povzbudilo k zavedení agroekologických zemědělských systémů na vaší půdě. Kontaktujte nás na @ProjectUNISECO nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů na této webové stránce.