Znalostní platforma pro agroekologii

Zemědělci a zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec

Zemědělci a zemědělsko-potravinářský hodnotový řetězec jsou dvě nejdůležitější části zemědělství. Bez zemědělců by se potraviny nikdy nezasadily a nesklidily a bez zemědělsko-potravinářského hodnotového řetězce by se potraviny jen obtížně dostávaly z farmy. Aby zemědělská půda zůstala zdravá, je nezbytné zavádět agroekologické postupy. Taková politika by snížila degradaci půdy, zvýšila její zdraví a ochránila biologickou rozmanitost. Centrum agroekologických znalostí pomáhá zemědělcům a subjektům v zemědělsko-potravinářském hodnotovém řetězci poskytovat klíčové informace o tom, jak určit osvědčené postupy a jak postupovat při zavádění agroekologických postupů na farmě.