Agroekologinių žinių centras

Agroekologinė praktika

Kaip savo ūkyje galite įgyvendinti agroekologinių ūkininkavimo sistemų praktiką?

Keletas pavyzdžių rodo, kaip galite įgyvendinti savo ūkyje, pavyzdžiui, pieno ūkiai Čekijoje ir Latvijoje, persikų augintojai Graikijoje, dirvožemio apsauga Vengrijoje, vynuogynai Italijoje, atrajotojų ūkiai Švedijoje ir kt.

Kaip agroekologinių ūkininkavimo sistemų praktiką galite įdiegti į maisto grandinę?

Svarbu, kad ūkininkai ir kitos agrarinės vertės maisto grandinės grandys dirbtų kartu, siekdami įgyvendinti agroekologinę praktiką. Remiantis mūsų tyrimų rezultatais, ūkininkų bendradarbiavimo ir tinklų stiprinimas yra pagrindinė strategija, kuri padėtų ūkininkams sumažinti jų socialinį ir ekonominį pažeidžiamumą, nepabloginant jų gerų aplinkosauginių rodiklių. Šioje strategijoje išskiriamos 3 iniciatyvos:
- mokymosi bendruomenės (pvz., AKIS, Žemės ūkio žinių ir informacijos sistema),
- tarpusavio konsultavimas ir
- paramos priemonės, kuriomis skatinamas ūkininkų dalyvavimas kolektyvinėje veikloje, pavyzdžiui, CUMA (žemės ūkio technikos kooperatyvai) Prancūzijoje.

Šių iniciatyvų dėka smulkieji agroekologiniai ūkininkai galėtų dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose, o jų ryšiai su kitais ūkininkais sustiprėtų. Ūkininkų įgalinimas būtų naudingas visai agrarinei ir ekologinei sistemai, nes perėjimas turėtų vykti pagal principą "iš apačios į viršų", t. y. remiantis ūkininkų patirtimi ir poreikiais. Sustiprinus agroekologinių ūkininkų asociacijas ir kooperatyvus, jie turi kurti tinklus ir koordinavimo struktūras su kitais vertės grandinės dalyviais, kad būtų plėtojama agroekologinė rinka.

Kas jums trukdo įgyvendinti agroekologinio ūkininkavimo sistemas?

Apžvelgdami atvejų analizes pamatysite, kad ūkininkai ir žemės savininkai dažnai randa kliūčių, kurios juos sulaiko nuo agroekologinio ūkininkavimo sistemų, o viena iš dažniausiai pasitaikančių kliūčių yra susirūpinimas dėl išlaidų. Skaitydami atvejo studijas galite pamatyti, kaip ūkininkai ir žemės savininkai, bendradarbiaudami su kitais vertės grandinės nariais ir kaimo subjektais, pasiūlė sprendimus, leidžiančius sėkmingai pereiti prie agrarinių sistemų.

UNISECO taip pat parengė keletą rekomendacijų, skirtų specialistams, kad būtų galima nustatyti problemas ir skatinti gerąją praktiką.
Visus mūsų informacinius pranešimus apie problemas skaitykite čia:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

IŠSAMIAI SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ ATVEJŲ TYRIMAIS (ANGLŲ KALBA) SPUSTELĖJĘ ATITINKAMAS TOLIAU PATEIKTO APŽVALGINIO ŽEMĖLAPIO DALIS.