Agro-ekologinen tietopaikka

Viljelijät ja maatalouselintarvikejärjestelmä

 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat auttaa sinua tuottamaan terveellistä ruokaa, joka on sekä taloudellisesti riittävää että ympäristön kannalta kestävää? 
 • Miten maanviljelijät, elintarvikkeiden tuottajat ja paikalliset vähittäiskauppiaat voivat tehdä samoin?
 • Mitä mahdollisuuksia maanviljelijöillä, elintarvikkeiden tuottajilla ja/tai vähittäiskauppiailla on investoida, tehdä yhteistyötä ja kehittää agroekologisia lähestymistapoja?

Kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt

 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat ratkaista paikallisia ongelmia ja parantaa maatalouden kestävyyttä yhteisössänne tai alueellanne?
 • Miten kansalaisjärjestöt, kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt, kansalaiset tai yhteisöryhmät voivat osallistua agroekologisten lähestymistapojen toteuttamiseen?
 • Millaisia mahdollisuuksia on edistää, jakaa tietoa ja laatia yhdessä strategioita paikallisissa kysymyksissä, jotka liittyvät paikallisiin/alueellisiin agroekologisiin elintarvikejärjestelmiin?

Kuluttajat

 • Miten maatalousekologiset lähestymistavat voivat ratkaista aliravitsemukseen ja aliravitsemukseen liittyviä terveysongelmia?
 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat edistää kestävän ja terveellisen ruokavalion luomista?

Tutustu tuloksiimme:
Klikkaa oikealla olevia laattoja

Katsele sosioekologisen järjestelmän vuorovaikutustyökalua täältä
SESSIT

Hallitukset ja hallinto

 • Kuinka tehokkaasti innovatiiviset strategiat ja kannustimet vahvistavat maatalousjärjestelmien kestävyyttä?
 • Miten kansallisella ja alueellisella tasolla voidaan edistää ja tukea tällaisten innovatiivisten strategioiden täytäntöönpanoa?
 • Miten innovatiivisia poliittisia kannustimia voidaan hallinnoida käytännössä?

Euroopan komissio, kansainväliset elimet

 • Mitkä ovat sosioekonomiset ja poliittiset tekijät ja esteet maatalousekologisten lähestymistapojen kehittämiselle ja toteuttamiselle?
 • Mitä mahdollisuuksia EU:n politiikoilla on tukea agroekologisia viljelyjärjestelmiä?

Tiede ja innovaatio

 • Miten tutkimuksen, käytännön ja politiikan yhdistäminen järjestelmällisellä lähestymistavalla voi edistää kestävää agroekologista maataloutta koskevien eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja samalla ratkaista yhteiskunnallisia haasteita?

TUOTOKSET (englanniksi)

YHTEISTYÖKUMPPANIT