Agro-ekologinen tietopaikka

Elintarvikkeiden arvoketju

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat auttaa tuottamaan terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä viljelijät, elintarviketuottajat ja vähittäismyyjät voivat tehdä paikallisesti tuottaakseen terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla mutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä mahdollisuuksia sinulla on viljelijänä, elintarviketuottajana tai jälleenmyyjänä investoida ja tehdä yhteistyötä agroekologisten lähestymistapojen kehittämisessä ja käyttämisessä?

Kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat käsitellä paikallisia kysymyksiä ja parantaa yhteisön tai alueen maatalouden kestävyyttä?
 • Miten voit kansalaisjärjestön tai paikallisyhteisön edustajana tai kansalaisena osallistua maatalouden ekologisten lähestymistapojen toteuttamiseen?
 • Miten voit oppia ja jakaa tietojasi, tunnistaa mahdollisuuksia, käsitellä paikallisia kysymyksiä, rakentaa ja toteuttaa paikallista / alueellista maatalouden ekologista ruokajärjestelmää koskevaa strategiaa?

Kuluttajat

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat vaikuttaa ruokavalioon ja täten parantaa terveyttä ja vähentää aliravitsemusta?
 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat auttaa sinua syömään terveellisesti ja kestävällä tavalla?

Viranomaiset ja hallinto

 • Kuinka tehokkaita innovatiiviset strategiat ja kannustimet ovat viljelyjärjestelmien kestävyyden vahvistamisessa?
 • Miten kansalliset ja alueelliset politiikat voivat edistää ja tukea innovatiivisten strategioiden toteuttamista?
 • Miten innovatiivisia poliittisia kannustimia voidaan hallinnoida käytännössä?

EY, kansainväliset organisaatiot, hallitukset

 • Mitkä ovat sosioekonomiset ja poliittiset tekijät sekä esteet maatalouden ekologisten lähestymistapojen kehittämiselle ja toteuttamiselle?
 • Mitä mahdollisuuksia EU: n politiikoilla on maatalouden ekologisten viljelyjärjestelmien tukemiseksi?

Tiede ja innovaatio

 • Miten ekologisen maatalouden kestävyyden systemaattiseen arviointiin liittyvät käytännön tutkimus- ja politiikkatarpeet voivat edistää tiedon jakamista ja vahvistaa eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita?

TUOTOKSET (englanniksi)

YHTEISTYÖKUMPPANIT