Agroekoloģisko zināšanu centrs

Lauksaimniecības pārtikas ražošanas ķēde

 • Kā agroekoloģiskās pieejas var palīdzēt ražot veselīgāku pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā un videi ilgtspējīgā veidā?
 • Ko lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un tirgotāji var darīt, lai ražotu veselīgu pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā, tomēr videi draudzīgā veidā?
 • Kādas ir iespējas jums kā lauksaimniekam, pārtikas ražotājam vai tirgotājam ieguldīt un sadarboties, lai attīstītu un izmantotu agroekoloģiskās pieejas?

NVO, sabiedriskās organizācijas, vietējā kopiena

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar vietējām aktualitātēm un uzlabo lauksaimniecības ilgtspēju jūsu kopienā vai dzīvesvietā?
 • Kā jūs kā NVO, sabiedriskās organizācijas pārstāvis, vietējais iedzīvotājs vai kopienas pārstāvis varat iesaistīties agroekoloģiskās pieejas ieviešanā?
 • Kā jūs varat sekmēt, dalīties ar zināšanām, izzināt iespējas, izcelt vietējās aktualitātes, izveidot un īstenot vietējo/ reģionālo agroekoloģiskās pārtikas sistēmas stratēģiju?

Patērētāji

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar tādiem aspektiem kā veselības problēmu radīti diētas ierobežojumi un nepietiekams uzturs?
 • Kā agroekoloģiskās pieejas var veicināt, ka jūsu uzturs ir veselīgs un ilgtspējīgs?

Institūcijas un pārvaldes iestādes

 • Cik efektīvas ir inovatīvās stratēģijas un iniciatīvas, lai stiprinātu lauksaimniecības sistēmu ilgtspējību?
 • Kā nacionāla un reģionāla līmeņa politikas var veicināt un atbalstīt inovatīvo stratēģiju ieviešanu?
 • Kā praktiski administrēt inovatīvās politikas iniciatīvas?

Eiropas Komisija, starptautiskās institūcijas, valdības

 • Kādi ir socioekonomiskie un politikas virzītājspēki un kavēkļi turpmākai agroekoloģisko pieeju attīstībai un ieviešanai?
 • Kādas iespējas jau ir ietvertas Eiropas Savienības politikās, lai atbalstītu agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Zinātne un inovācija

 • Kā praktiskās un politiskās pētniecības vajadzības, kas ir ietvertas sistemātiskā agroekoloģiskās lauksaimniecības novērtējumā, var veicināt zināšanu pārnesi, stiprināt Eiropas politiku īstenošanu un risināt sociālos izaicinājumus?

RESURSI (angļu val.)

PARTNERI