Agroekoloģisko zināšanu centrs

Lauksaimnieki un lauksaimniecības pārtikas sistēma

 • Kā agroekoloģiskā pieeja var palīdzēt jums ražot veselīgu pārtiku, kas ir gan ekonomiski pietiekama, gan ekoloģiski ilgtspējīga? 
 • Kā lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un vietējie mazumtirgotāji var darīt to pašu?
 • Kādas ir lauksaimnieku, pārtikas ražotāju un/vai mazumtirgotāju iespējas ieguldīt, sadarboties un attīstīt agroekoloģiskās pieejas?

NVO, sabiedriskās organizācijas, vietējā kopiena

 • Kā agroekoloģiskās pieejas var risināt jūsu vietējās problēmas un uzlabot lauksaimniecības ilgtspēju jūsu kopienā vai jūsu reģionā?
 • Kā NVO, pilsoniskās organizācijas, vietējās kopienas, iedzīvotāji vai kopienu grupas var iesaistīties agroekoloģisko pieeju īstenošanā?
 • Kādas ir iespējas virzīt uz priekšu, dalīties zināšanās, kopīgi veidot stratēģijas par vietējiem jautājumiem saistībā ar vietējām/reģionālajām agroekoloģiskajām pārtikas sistēmām?

Patērētāji

 • Kā ar agroekoloģisko pieeju var risināt nepietiekama uztura un ar nepietiekamu uzturu saistītās veselības problēmas?
 • Kā agroekoloģiskās pieejas var veicināt ilgtspējīga un veselīga uztura veidošanu?

Izpētiet mūsu rezultātus:
klikšķiniet uz plāksnītes labajā pusē

Skatiet sociāli ekoloģiskās sistēmas mijiedarbības rīku šeit
SESSIT.

Valdības un administrācija

 • Cik efektīvas ir inovatīvas stratēģijas un stimuli lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas stiprināšanai?
 • Kā valsts un reģionālā līmeņa politika var veicināt un atbalstīt šādu inovatīvu stratēģiju īstenošanu?
 • Kā inovatīvus politikas stimulus var īstenot praksē?

Eiropas Komisija, starptautiskās organizācijas

 • Kādi ir sociālekonomiskie un politiskie faktori un šķēršļi agroekoloģisko pieeju turpmākai attīstībai un īstenošanai?
 • Kādas ir ES politikas iespējas atbalstīt agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Zinātne un inovācija

 • Kā pētniecības, prakses un politikas apvienošana sistemātiskā pieejā var palīdzēt stiprināt Eiropas politikas īstenošanu ilgtspējīgas agroekoloģiskās lauksaimniecības jomā, vienlaikus risinot sabiedrības problēmas?

RESURSI (angļu val.)

PARTNERI