Platforma agroecologică
RG

Lanţul agro-alimentar

 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să obțineți alimente sănătoase într-un mod viabil economic și ecologic?
 • Ce pot face agricultorii, producătorii de alimente și comercianții la nivel local pentru a produce alimente sănătoase, viabile din punct de vedere economic, dar durabile din punct de vedere ecologic?
 • Care sunt oportunitățile pentru tine ca agricultor, producător de alimente sau comerciant de a investesti și coopera în dezvoltarea și utilizarea abordărilor agroecologice?

ONG-uri, organizații civice, comunitate locală

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele locale și să îmbunătățească sustenabilitatea agriculturii în comunitatea sau zona dvs.?
 • Cum vă puteți implica în implementarea abordărilor agro-ecologice ca ONG, organizație civică, reprezentant al comunității locale, cetățean local sau comunitate?
 • Cum consideraţi că puteți să avansați, să vă împărtășiți cunoștințele, să identificați oportunitățile, să abordați problemele locale, să construiți și să implementați împreună cu alţi actori o strategie pentru sistemele agroecologice locale / regionale?

Consumatori

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele legate de dietă deficitară, sănătate precară și malnutriție?
 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să vă hrăniți într-o manieră sănătoasă și durabilă?

CE VǍ POATE OFERI PROIECTUL UNISECO?
EXPLORAȚI ÎNTREBĂRILE LA CARE UNISECO ÎNCEARCǍ SǍ RǍSPUNDǍ.

Autorități și administrație

 • Cât de eficiente sunt strategiile și stimulentele inovatoare în consolidarea sustenabilității sistemelor agricole?
 • Cum pot politicile la nivel național și regional să promoveze și să sprijine implementarea strategiilor inovatoare?
 • Cum pot fi puse în practică stimulentele din politicile inovatoare?

Comunitatea Europeană (CE), organisme internaționale, guverne

 • Care sunt factorii determinatori și barierele de ordin socio-economic și din domeniul politicicilor relevante pentru dezvoltarea și implementarea în continuare a abordărilor agro-ecologice?
 • Ce posibilități există pentru politicile UE de a sprijini sistemele de agricultură agroecologică?

Știință și inovare

 • Cum poate sprijini cercetarea rezultată din practicile și politicile legate de o evaluare sistematică a sustenabilității agriculturii agroecologice procesul de împărtşire a cunoștințele, si de implementare a politicilor europene, abordând în acelaşi timp provocările din societate?

DESPRE

UNISECO este un proiect european de cercetare care are ca scop dezvoltarea de abordări inovatoare pentru îmbunătățirea înțelegerii factorilor socio-economici și a factorilor politici și a barierelor în calea dezvoltării și implementării în continuare a practicilor agroecologice în sistemele agricole din UE.

NOUǍŢI ŞI EVENIMENTE PROIECT (ENG)

9th ESSC International Congress, 26-28 September 2019

UNISECO will be present - through its Hungarian case study on soil conservation management - at the 9th International Congress of the European Society for Soil Conservation. The Focus of the Congress is ‘Soil’s Contribution to People: from Food to Life Supporting Services’.

UNISECO 2nd NEWSLETTER IS OUT
We are very pleased to inform you that we have just released the 2nd issue of the UNISECO Project Newsletter.
You may access, browse or download the PDF version HERE
2nd UNISECO newsletter is out soon - subscribe to our newsletter

The second issue of our 6 monthly newsletters will be out very soon. 
In this issue you will find information on... 

RESURSE (ENG)

PARTENERI