Lanţul agro-alimentar

 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să obțineți alimente sănătoase într-un mod viabil economic și ecologic?
 • Ce pot face agricultorii, producătorii de alimente și comercianții la nivel local pentru a produce alimente sănătoase, viabile din punct de vedere economic, dar durabile din punct de vedere ecologic?
 • Care sunt oportunitățile pentru tine ca agricultor, producător de alimente sau comerciant de a investesti și coopera în dezvoltarea și utilizarea abordărilor agroecologice?

ONG-uri, organizații civice, comunitate locală

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele locale și să îmbunătățească sustenabilitatea agriculturii în comunitatea sau zona dvs.?
 • Cum vă puteți implica în implementarea abordărilor agro-ecologice ca ONG, organizație civică, reprezentant al comunității locale, cetățean local sau comunitate?
 • Cum consideraţi că puteți să avansați, să vă împărtășiți cunoștințele, să identificați oportunitățile, să abordați problemele locale, să construiți și să implementați împreună cu alţi actori o strategie pentru sistemele agroecologice locale / regionale?

Consumatori

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele legate de dietă deficitară, sănătate precară și malnutriție?
 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să vă hrăniți într-o manieră sănătoasă și durabilă?

CE VǍ POATE OFERI PROIECTUL UNISECO?
EXPLORAȚI ÎNTREBĂRILE LA CARE UNISECO ÎNCEARCǍ SǍ RǍSPUNDǍ.

Autorități și administrație

 • Cât de eficiente sunt strategiile și stimulentele inovatoare în consolidarea sustenabilității sistemelor agricole?
 • Cum pot politicile la nivel național și regional să promoveze și să sprijine implementarea strategiilor inovatoare?
 • Cum pot fi puse în practică stimulentele din politicile inovatoare?

Comunitatea Europeană (CE), organisme internaționale, guverne

 • Care sunt factorii determinatori și barierele de ordin socio-economic și din domeniul politicicilor relevante pentru dezvoltarea și implementarea în continuare a abordărilor agro-ecologice?
 • Ce posibilități există pentru politicile UE de a sprijini sistemele de agricultură agroecologică?

Știință și inovare

 • Cum poate sprijini cercetarea rezultată din practicile și politicile legate de o evaluare sistematică a sustenabilității agriculturii agroecologice procesul de împărtşire a cunoștințele, si de implementare a politicilor europene, abordând în acelaşi timp provocările din societate?

DESPRE

UNISECO este un proiect european de cercetare care are ca scop dezvoltarea de abordări inovatoare pentru îmbunătățirea înțelegerii factorilor socio-economici și a factorilor politici și a barierelor în calea dezvoltării și implementării în continuare a practicilor agroecologice în sistemele agricole din UE.

Citiţi mai departe (EN)

NOUǍŢI ŞI EVENIMENTE PROIECT (ENG)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.