Platforma agroecologică

Lanţul agro-alimentar

 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să obțineți alimente sănătoase într-un mod viabil economic și ecologic?
 • Ce pot face agricultorii, producătorii de alimente și comercianții la nivel local pentru a produce alimente sănătoase, viabile din punct de vedere economic, dar durabile din punct de vedere ecologic?
 • Care sunt oportunitățile pentru tine ca agricultor, producător de alimente sau comerciant de a investesti și coopera în dezvoltarea și utilizarea abordărilor agroecologice?

ONG-uri, organizații civice, comunitate locală

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele locale și să îmbunătățească sustenabilitatea agriculturii în comunitatea sau zona dvs.?
 • Cum vă puteți implica în implementarea abordărilor agro-ecologice ca ONG, organizație civică, reprezentant al comunității locale, cetățean local sau comunitate?
 • Cum consideraţi că puteți să avansați, să vă împărtășiți cunoștințele, să identificați oportunitățile, să abordați problemele locale, să construiți și să implementați împreună cu alţi actori o strategie pentru sistemele agroecologice locale / regionale?

Consumatori

 • Cum pot abordările agro-ecologice să abordeze problemele legate de dietă deficitară, sănătate precară și malnutriție?
 • Cum pot abordările agroecologice să vă ajute să vă hrăniți într-o manieră sănătoasă și durabilă?

CE VǍ POATE OFERI PROIECTUL UNISECO?
EXPLORAȚI ÎNTREBĂRILE LA CARE UNISECO ÎNCEARCǍ SǍ RǍSPUNDǍ.

Autorități și administrație

 • Cât de eficiente sunt strategiile și stimulentele inovatoare în consolidarea sustenabilității sistemelor agricole?
 • Cum pot politicile la nivel național și regional să promoveze și să sprijine implementarea strategiilor inovatoare?
 • Cum pot fi puse în practică stimulentele din politicile inovatoare?

Comunitatea Europeană (CE), organisme internaționale, guverne

 • Care sunt factorii determinatori și barierele de ordin socio-economic și din domeniul politicicilor relevante pentru dezvoltarea și implementarea în continuare a abordărilor agro-ecologice?
 • Ce posibilități există pentru politicile UE de a sprijini sistemele de agricultură agroecologică?

Știință și inovare

 • Cum poate sprijini cercetarea rezultată din practicile și politicile legate de o evaluare sistematică a sustenabilității agriculturii agroecologice procesul de împărtşire a cunoștințele, si de implementare a politicilor europene, abordând în acelaşi timp provocările din societate?

DESPRE

UNISECO este un proiect european de cercetare care are ca scop dezvoltarea de abordări inovatoare pentru îmbunătățirea înțelegerii factorilor socio-economici și a factorilor politici și a barierelor în calea dezvoltării și implementării în continuare a practicilor agroecologice în sistemele agricole din UE.

NOUǍŢI ŞI EVENIMENTE PROIECT (ENG)

Mission possible? International Conference on Agricultural Biodiversity

As a side event to the International Nature Film Festival in Gödöllő, Hungary key actors of agriculture and nature conservation sectors jointly analysed the processes, assess their role and outline future trends at the conference organised by Birdlife Hungary in the frame of the project "Cross border protection of Great Bustard in Central Europe" (LIFE15 NAT/ AT000834) on the main causes of loss of biodiversity in agricultural landscapes. 

 

UNISECO 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop in Helsinki

The 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop was held between 7-10 May 2019 in Helsinki, Finland, organised by LUKE.

Final Conference of the COFARM Project

UNISECO will be also presented at the Final Conference of CO-FARM on the 24th April 2019 in Brussels.

RESURSE (ENG)

PARTENERI