Agroekologisk kunskapsnav

Livsmedelskedjan

 • Hur kan agroekologiska metoder hjälpa dig att producera hälsosam mat på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?
 • Vad kan bönder, livsmedelsproducenter och handeln göra för att producera hälsosam, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mat?
 • Vad är möjligheter för dig som jordbrukare, livsmedelsproducent eller återförsäljare att investera och samarbeta för att utveckla och använda agroekologiska metoder?

Civil- och lokalsamhället

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera lokala problem och förbättra hållbarheten i jordbruket i ditt område?
 • Hur kan du som en tillhör en medborgarorganisation eller lokalbefolkningen engagera sig i genomförandet av agroekologiska metoder?
 • Hur kan du avancera, dela med dig av dina kunskaper, identifiera möjligheter, ta itu med lokala problem, samarbeta och genomföra en strategi för lokala / regionala agroekologiska livsmedelssystem?

Konsumenter

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera problem med kostrelaterad ohälsa och undernäring?
 • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att föda medborgarna på ett hälsosamt och hållbart sätt?

Vad kan Uniseco erbjuda dig?
UTFORSKA FRÅGORNA SOM UNISECO LETAR SVAR PÅ.

Myndigheter och administration

 • Hur effektiva är olika innovativa strategier och incitament för att stärka jordbrukssystemens hållbarhet?
 • Hur kan politik på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av de innovativa strategierna?
 • Hur kan innovativa politiska incitament tillämpas i praktiken?

EG, internationella organ, regeringar

 • Vilka är de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det för EU: s politik att stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Vetenskap och innovation

 • Hur forskningsbehov från praktik och politik inbäddad i en systemisk bedömning av hållbarheten hos agroekologiska jordbruket kan främja kunskapsspridning och stärka genomförandet av EU: s politik och hitta lösningar på sociala utmaningar?

OM

Välkommen till UNISECO

UNISECO är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa strategier för att öka förståelsen för socioekonomiska och politiska drivrutiner och hinder för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder inom EU: s jordbrukssystem.

PROJEKT NYHETER OCH EVENEMANG (i EN)

Mission possible? International Conference on Agricultural Biodiversity

As a side event to the International Nature Film Festival in Gödöllő, Hungary key actors of agriculture and nature conservation sectors jointly analysed the processes, assess their role and outline future trends at the conference organised by Birdlife Hungary in the frame of the project "Cross border protection of Great Bustard in Central Europe" (LIFE15 NAT/ AT000834) on the main causes of loss of biodiversity in agricultural landscapes. 

 

UNISECO 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop in Helsinki

The 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop was held between 7-10 May 2019 in Helsinki, Finland, organised by LUKE.

Final Conference of the COFARM Project

UNISECO will be also presented at the Final Conference of CO-FARM on the 24th April 2019 in Brussels.

Resurser (på EN)

PARTNERS