Agroekologisk kunskapsnav
RG

Livsmedelskedjan

 • Hur kan agroekologiska metoder hjälpa dig att producera hälsosam mat på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?
 • Vad kan bönder, livsmedelsproducenter och handeln göra för att producera hälsosam, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mat?
 • Vad är möjligheter för dig som jordbrukare, livsmedelsproducent eller återförsäljare att investera och samarbeta för att utveckla och använda agroekologiska metoder?

Civil- och lokalsamhället

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera lokala problem och förbättra hållbarheten i jordbruket i ditt område?
 • Hur kan du som en tillhör en medborgarorganisation eller lokalbefolkningen engagera sig i genomförandet av agroekologiska metoder?
 • Hur kan du avancera, dela med dig av dina kunskaper, identifiera möjligheter, ta itu med lokala problem, samarbeta och genomföra en strategi för lokala / regionala agroekologiska livsmedelssystem?

Konsumenter

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera problem med kostrelaterad ohälsa och undernäring?
 • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att föda medborgarna på ett hälsosamt och hållbart sätt?

Vad kan Uniseco erbjuda dig?
UTFORSKA FRÅGORNA SOM UNISECO LETAR SVAR PÅ.

Myndigheter och administration

 • Hur effektiva är olika innovativa strategier och incitament för att stärka jordbrukssystemens hållbarhet?
 • Hur kan politik på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av de innovativa strategierna?
 • Hur kan innovativa politiska incitament tillämpas i praktiken?

EG, internationella organ, regeringar

 • Vilka är de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det för EU: s politik att stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Vetenskap och innovation

 • Hur forskningsbehov från praktik och politik inbäddad i en systemisk bedömning av hållbarheten hos agroekologiska jordbruket kan främja kunskapsspridning och stärka genomförandet av EU: s politik och hitta lösningar på sociala utmaningar?

OM

Välkommen till UNISECO

UNISECO är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa strategier för att öka förståelsen för socioekonomiska och politiska drivrutiner och hinder för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder inom EU: s jordbrukssystem.

PROJEKT NYHETER OCH EVENEMANG (i EN)

International Workshop: Nature Friendly Farming

UNISECO was present at the International Workshop: Nature Friendly Farming: Transforming the CAP for nature and people, 9 September 2019 in  Brussels.

UPCOMING: UNISECO at the ESP 10 World Conference

UNISECO will attend the ESP 10 World Conference “10 years advancing ecosystem services science, policy and practice for a sustainable future” in Hannover, Germany, 21-25 October 2019. 

UPCOMING: 2nd Agroecology Europe Forum

UNISECO will attend the 2nd Agroecology Europe Forum in Heraklion, island of Crete, Greece, 26-28 September 2019. 

Resurser (på EN)

PARTNERS