Livsmedelskedjan

 • Hur kan agroekologiska metoder hjälpa dig att producera hälsosam mat på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?
 • Vad kan bönder, livsmedelsproducenter och handeln göra för att producera hälsosam, ekonomiskt och miljömässigt hållbar mat?
 • Vad är möjligheter för dig som jordbrukare, livsmedelsproducent eller återförsäljare att investera och samarbeta för att utveckla och använda agroekologiska metoder?

Civil- och lokalsamhället

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera lokala problem och förbättra hållbarheten i jordbruket i ditt område?
 • Hur kan du som en tillhör en medborgarorganisation eller lokalbefolkningen engagera sig i genomförandet av agroekologiska metoder?
 • Hur kan du avancera, dela med dig av dina kunskaper, identifiera möjligheter, ta itu med lokala problem, samarbeta och genomföra en strategi för lokala / regionala agroekologiska livsmedelssystem?

Konsumenter

 • Hur kan agroekologiska metoder hantera problem med kostrelaterad ohälsa och undernäring?
 • Hur kan agroekologiska metoder bidra till att föda medborgarna på ett hälsosamt och hållbart sätt?

Vad kan Uniseco erbjuda dig?
UTFORSKA FRÅGORNA SOM UNISECO LETAR SVAR PÅ.

Myndigheter och administration

 • Hur effektiva är olika innovativa strategier och incitament för att stärka jordbrukssystemens hållbarhet?
 • Hur kan politik på nationell och regional nivå främja och stödja genomförandet av de innovativa strategierna?
 • Hur kan innovativa politiska incitament tillämpas i praktiken?

EG, internationella organ, regeringar

 • Vilka är de socioekonomiska och politiska drivkrafterna och hindren för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder?
 • Vilka möjligheter finns det för EU: s politik att stödja agroekologiska jordbrukssystem?

Vetenskap och innovation

 • Hur forskningsbehov från praktik och politik inbäddad i en systemisk bedömning av hållbarheten hos agroekologiska jordbruket kan främja kunskapsspridning och stärka genomförandet av EU: s politik och hitta lösningar på sociala utmaningar?

OM

Välkommen till UNISECO

UNISECO är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa strategier för att öka förståelsen för socioekonomiska och politiska drivrutiner och hinder för vidareutveckling och genomförande av agroekologiska metoder inom EU: s jordbrukssystem.

Läs mer (på EN)

PROJEKT NYHETER OCH EVENEMANG (i EN)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.