Agroekoloģisko zināšanu centrs

Lauksaimniecības pārtikas ražošanas ķēde

 • Kā agroekoloģiskās pieejas var palīdzēt ražot veselīgāku pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā un videi ilgtspējīgā veidā?
 • Ko lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un tirgotāji var darīt, lai ražotu veselīgu pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā, tomēr videi draudzīgā veidā?
 • Kādas ir iespējas jums kā lauksaimniekam, pārtikas ražotājam vai tirgotājam ieguldīt un sadarboties, lai attīstītu un izmantotu agroekoloģiskās pieejas?

NVO, sabiedriskās organizācijas, vietējā kopiena

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar vietējām aktualitātēm un uzlabo lauksaimniecības ilgtspēju jūsu kopienā vai dzīvesvietā?
 • Kā jūs kā NVO, sabiedriskās organizācijas pārstāvis, vietējais iedzīvotājs vai kopienas pārstāvis varat iesaistīties agroekoloģiskās pieejas ieviešanā?
 • Kā jūs varat sekmēt, dalīties ar zināšanām, izzināt iespējas, izcelt vietējās aktualitātes, izveidot un īstenot vietējo/ reģionālo agroekoloģiskās pārtikas sistēmas stratēģiju?

Patērētāji

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar tādiem aspektiem kā veselības problēmu radīti diētas ierobežojumi un nepietiekams uzturs?
 • Kā agroekoloģiskās pieejas var veicināt, ka jūsu uzturs ir veselīgs un ilgtspējīgs?

KO UNISECO JUMS VAR PIEDĀVĀT?
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UNISECO IR ATBILŽU MEKLĒJUMOS

Institūcijas un pārvaldes iestādes

 • Cik efektīvas ir inovatīvās stratēģijas un iniciatīvas, lai stiprinātu lauksaimniecības sistēmu ilgtspējību?
 • Kā nacionāla un reģionāla līmeņa politikas var veicināt un atbalstīt inovatīvo stratēģiju ieviešanu?
 • Kā praktiski administrēt inovatīvās politikas iniciatīvas?

Eiropas Komisija, starptautiskās institūcijas, valdības

 • Kādi ir socioekonomiskie un politikas virzītājspēki un kavēkļi turpmākai agroekoloģisko pieeju attīstībai un ieviešanai?
 • Kādas iespējas jau ir ietvertas Eiropas Savienības politikās, lai atbalstītu agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Zinātne un inovācija

 • Kā praktiskās un politiskās pētniecības vajadzības, kas ir ietvertas sistemātiskā agroekoloģiskās lauksaimniecības novērtējumā, var veicināt zināšanu pārnesi, stiprināt Eiropas politiku īstenošanu un risināt sociālos izaicinājumus?

PAR

Laipni lūgti UNISECO

UNISECO ir Eiropas pētniecības projekts, kura mērķis attīstīt inovatīvas pieejas, lai veicinātu izpratni par socio-ekonomiskiem un politiku ietekmējošiem faktoriem un šķēršļiem turpmākai agroekoloģisko prakšu attīstībai un ieviešanai Eiropas Savienības lauksaimniecības sistēmās

PĒTĪJUMI & PIEMĒRI

PROJEKTA JAUNUMI & PASĀKUMI (angļu val.)

Mission possible? International Conference on Agricultural Biodiversity

As a side event to the International Nature Film Festival in Gödöllő, Hungary key actors of agriculture and nature conservation sectors jointly analysed the processes, assess their role and outline future trends at the conference organised by Birdlife Hungary in the frame of the project "Cross border protection of Great Bustard in Central Europe" (LIFE15 NAT/ AT000834) on the main causes of loss of biodiversity in agricultural landscapes. 

 

UNISECO 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop in Helsinki

The 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop was held between 7-10 May 2019 in Helsinki, Finland, organised by LUKE.

Final Conference of the COFARM Project

UNISECO will be also presented at the Final Conference of CO-FARM on the 24th April 2019 in Brussels.

RESURSI (angļu val.)

PARTNERI