Lauksaimniecības pārtikas ražošanas ķēde

 • Kā agroekoloģiskās pieejas var palīdzēt ražot veselīgāku pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā un videi ilgtspējīgā veidā?
 • Ko lauksaimnieki, pārtikas ražotāji un tirgotāji var darīt, lai ražotu veselīgu pārtiku ekonomiski dzīvotspējīgā, tomēr videi draudzīgā veidā?
 • Kādas ir iespējas jums kā lauksaimniekam, pārtikas ražotājam vai tirgotājam ieguldīt un sadarboties, lai attīstītu un izmantotu agroekoloģiskās pieejas?

NVO, sabiedriskās organizācijas, vietējā kopiena

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar vietējām aktualitātēm un uzlabo lauksaimniecības ilgtspēju jūsu kopienā vai dzīvesvietā?
 • Kā jūs kā NVO, sabiedriskās organizācijas pārstāvis, vietējais iedzīvotājs vai kopienas pārstāvis varat iesaistīties agroekoloģiskās pieejas ieviešanā?
 • Kā jūs varat sekmēt, dalīties ar zināšanām, izzināt iespējas, izcelt vietējās aktualitātes, izveidot un īstenot vietējo/ reģionālo agroekoloģiskās pārtikas sistēmas stratēģiju?

Patērētāji

 • Kā agroekoloģiskās pieejas sasaistās ar tādiem aspektiem kā veselības problēmu radīti diētas ierobežojumi un nepietiekams uzturs?
 • Kā agroekoloģiskās pieejas var veicināt, ka jūsu uzturs ir veselīgs un ilgtspējīgs?

KO UNISECO JUMS VAR PIEDĀVĀT?
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UNISECO IR ATBILŽU MEKLĒJUMOS

Institūcijas un pārvaldes iestādes

 • Cik efektīvas ir inovatīvās stratēģijas un iniciatīvas, lai stiprinātu lauksaimniecības sistēmu ilgtspējību?
 • Kā nacionāla un reģionāla līmeņa politikas var veicināt un atbalstīt inovatīvo stratēģiju ieviešanu?
 • Kā praktiski administrēt inovatīvās politikas iniciatīvas?

Eiropas Komisija, starptautiskās institūcijas, valdības

 • Kādi ir socioekonomiskie un politikas virzītājspēki un kavēkļi turpmākai agroekoloģisko pieeju attīstībai un ieviešanai?
 • Kādas iespējas jau ir ietvertas Eiropas Savienības politikās, lai atbalstītu agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Zinātne un inovācija

 • Kā praktiskās un politiskās pētniecības vajadzības, kas ir ietvertas sistemātiskā agroekoloģiskās lauksaimniecības novērtējumā, var veicināt zināšanu pārnesi, stiprināt Eiropas politiku īstenošanu un risināt sociālos izaicinājumus?

PAR

Laipni lūgti UNISECO

UNISECO ir Eiropas pētniecības projekts, kura mērķis attīstīt inovatīvas pieejas, lai veicinātu izpratni par socio-ekonomiskiem un politiku ietekmējošiem faktoriem un šķēršļiem turpmākai agroekoloģisko prakšu attīstībai un ieviešanai Eiropas Savienības lauksaimniecības sistēmās

Uzziniet vairāk (angļu val.)

PĒTĪJUMI & PIEMĒRI

Uzziniet vairāk (angļu val.)

PROJEKTA JAUNUMI & PASĀKUMI (angļu val.)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.