Elintarvikkeiden arvoketju

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat auttaa tuottamaan terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä viljelijät, elintarviketuottajat ja vähittäismyyjät voivat tehdä paikallisesti tuottaakseen terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla mutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä mahdollisuuksia sinulla on viljelijänä, elintarviketuottajana tai jälleenmyyjänä investoida ja tehdä yhteistyötä agroekologisten lähestymistapojen kehittämisessä ja käyttämisessä?

Kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat käsitellä paikallisia kysymyksiä ja parantaa yhteisön tai alueen maatalouden kestävyyttä?
 • Miten voit kansalaisjärjestön tai paikallisyhteisön edustajana tai kansalaisena osallistua maatalouden ekologisten lähestymistapojen toteuttamiseen?
 • Miten voit oppia ja jakaa tietojasi, tunnistaa mahdollisuuksia, käsitellä paikallisia kysymyksiä, rakentaa ja toteuttaa paikallista / alueellista maatalouden ekologista ruokajärjestelmää koskevaa strategiaa?

Kuluttajat

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat vaikuttaa ruokavalioon ja täten parantaa terveyttä ja vähentää aliravitsemusta?
 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat auttaa sinua syömään terveellisesti ja kestävällä tavalla?

MITÄ UNISECO voi tarjota sinulle?
TUTUSTU KYSYMYKSIIN JOIHIN UNISECO ON ETSIMÄSSÄ VASTAUKSIA.

Viranomaiset ja hallinto

 • Kuinka tehokkaita innovatiiviset strategiat ja kannustimet ovat viljelyjärjestelmien kestävyyden vahvistamisessa?
 • Miten kansalliset ja alueelliset politiikat voivat edistää ja tukea innovatiivisten strategioiden toteuttamista?
 • Miten innovatiivisia poliittisia kannustimia voidaan hallinnoida käytännössä?

EY, kansainväliset organisaatiot, hallitukset

 • Mitkä ovat sosioekonomiset ja poliittiset tekijät sekä esteet maatalouden ekologisten lähestymistapojen kehittämiselle ja toteuttamiselle?
 • Mitä mahdollisuuksia EU: n politiikoilla on maatalouden ekologisten viljelyjärjestelmien tukemiseksi?

Tiede ja innovaatio

 • Miten ekologisen maatalouden kestävyyden systemaattiseen arviointiin liittyvät käytännön tutkimus- ja politiikkatarpeet voivat edistää tiedon jakamista ja vahvistaa eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita?

NOIN

Tervetuloa UNISECO

UNISECO on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia lähestymistapoja, joilla parannetaan ymmärrystä sosioekonomisista ja poliittisista tekijöistä ja esteistä maatalouden ekologisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa EU: n maatalousjärjestelmissä.

Lue lisää (in englanniksi)

PROJEKTIN UUTISET JA TAPAHTUMAT (EN)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.