Agro-ekologinen tietopaikka

Elintarvikkeiden arvoketju

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat auttaa tuottamaan terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä viljelijät, elintarviketuottajat ja vähittäismyyjät voivat tehdä paikallisesti tuottaakseen terveellistä ruokaa taloudellisesti kannattavalla mutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla?
 • Mitä mahdollisuuksia sinulla on viljelijänä, elintarviketuottajana tai jälleenmyyjänä investoida ja tehdä yhteistyötä agroekologisten lähestymistapojen kehittämisessä ja käyttämisessä?

Kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat käsitellä paikallisia kysymyksiä ja parantaa yhteisön tai alueen maatalouden kestävyyttä?
 • Miten voit kansalaisjärjestön tai paikallisyhteisön edustajana tai kansalaisena osallistua maatalouden ekologisten lähestymistapojen toteuttamiseen?
 • Miten voit oppia ja jakaa tietojasi, tunnistaa mahdollisuuksia, käsitellä paikallisia kysymyksiä, rakentaa ja toteuttaa paikallista / alueellista maatalouden ekologista ruokajärjestelmää koskevaa strategiaa?

Kuluttajat

 • Miten maatalouden ekologiset lähestymistavat voivat vaikuttaa ruokavalioon ja täten parantaa terveyttä ja vähentää aliravitsemusta?
 • Miten agroekologiset lähestymistavat voivat auttaa sinua syömään terveellisesti ja kestävällä tavalla?

MITÄ UNISECO voi tarjota sinulle?
TUTUSTU KYSYMYKSIIN JOIHIN UNISECO ON ETSIMÄSSÄ VASTAUKSIA.

Viranomaiset ja hallinto

 • Kuinka tehokkaita innovatiiviset strategiat ja kannustimet ovat viljelyjärjestelmien kestävyyden vahvistamisessa?
 • Miten kansalliset ja alueelliset politiikat voivat edistää ja tukea innovatiivisten strategioiden toteuttamista?
 • Miten innovatiivisia poliittisia kannustimia voidaan hallinnoida käytännössä?

EY, kansainväliset organisaatiot, hallitukset

 • Mitkä ovat sosioekonomiset ja poliittiset tekijät sekä esteet maatalouden ekologisten lähestymistapojen kehittämiselle ja toteuttamiselle?
 • Mitä mahdollisuuksia EU: n politiikoilla on maatalouden ekologisten viljelyjärjestelmien tukemiseksi?

Tiede ja innovaatio

 • Miten ekologisen maatalouden kestävyyden systemaattiseen arviointiin liittyvät käytännön tutkimus- ja politiikkatarpeet voivat edistää tiedon jakamista ja vahvistaa eurooppalaisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita?

NOIN

Tervetuloa UNISECO

UNISECO on eurooppalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia lähestymistapoja, joilla parannetaan ymmärrystä sosioekonomisista ja poliittisista tekijöistä ja esteistä maatalouden ekologisten käytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa EU: n maatalousjärjestelmissä.

PROJEKTIN UUTISET JA TAPAHTUMAT (EN)

Mission possible? International Conference on Agricultural Biodiversity

As a side event to the International Nature Film Festival in Gödöllő, Hungary key actors of agriculture and nature conservation sectors jointly analysed the processes, assess their role and outline future trends at the conference organised by Birdlife Hungary in the frame of the project "Cross border protection of Great Bustard in Central Europe" (LIFE15 NAT/ AT000834) on the main causes of loss of biodiversity in agricultural landscapes. 

 

UNISECO 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop in Helsinki

The 1st Annual Meeting and Stakeholder Workshop was held between 7-10 May 2019 in Helsinki, Finland, organised by LUKE.

Final Conference of the COFARM Project

UNISECO will be also presented at the Final Conference of CO-FARM on the 24th April 2019 in Brussels.

TUOTOKSET (englanniksi)

YHTEISTYÖKUMPPANIT