Agropotravinový hodnotový řetězec

 • Jak mohou agroekologické přístupy pomoci při výrobě zdravých potravin ekonomicky životaschopným a environmentálně udržitelným způsobem?
 • Co mohou místní zemědělci, výrobci potravin a maloobchodníci vyrábět zdravě potraviny ekonomicky životaschopné, avšak environmentálně udržitelné?
 • Jaké jsou pro vás jako zemědělce, výrobce potravin nebo prodejce příležitostí investovat a spolupracovat na rozvoji a využívání agroekologických přístupů?

Nevládní organizace, občanské organizace, místní komunita

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit místní problémy a zlepšit udržitelnost zemědělství ve Vaší komunitě nebo oblasti?
 • Jak se můžete zapojit do zavádění agroekologických přístupů jako nevládní organizace, občanská organizace, zástupce místní komunity, místní občané nebo komunitní skupina?
 • Jak můžete postupovat, sdílet své znalosti, identifikovat příležitosti, řešit místní problémy, společně sestavit a implementovat strategii pro místní / regionální agroekologické potravinářské systémy?

Spotřebitelé

 • Jak mohou agroekologické přístupy řešit problémy spojené se špatným zdravotním stavem a podvýživou na základě stravy?
 • Jak mohou agroekologické přístupy přispívat k zdravému a udržitelnému způsobu stravování?

Co ti může nabídnout UNISECO?
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY UNISECO JE V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRO ODPOVĚĎ ODPOVĚDI.

Úřady a správa

 • Jak efektivní jsou inovační strategie a pobídky pro posílení udržitelnosti zemědělských systémů?
 • Jak mohou politiky na národní a regionální úrovni podporovat a podporovat provádění inovačních strategií?
 • Jak lze v praxi provádět inovační politické pobídky?

ES, mezinárodní orgány, vlády

 • Jaké jsou socioekonomické a politické hnací síly a překážky pro další rozvoj a provádění agroekologických přístupů?
 • Jaké příležitosti existují pro politiky EU na podporu agroekologických zemědělských systémů?

Věda a inovace

 • Jak mohou potřeby výzkumu z praxe a politiky zakotvené v systematickém hodnocení udržitelnosti agroekologického zemědělství podporovat sdílení znalostí a posílit provádění evropských politik a řešit společenské výzvy?

O NÁS

Vítejte v UNISECO

UNISECO je evropský výzkumný projekt zaměřený na rozvoj inovativních přístupů ke zlepšení pochopení sociálně-ekonomických a politických hnacích sil a překážek pro další rozvoj a zavádění agroekologických postupů v zemědělských systémech EU.

Přečtěte si více (v angličtině)

PROJEKTOVÉ NOVINKY A UDÁLOSTI (v EN)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.