Η αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής

 • Πώς μπορούν οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις να σας βοηθήσουν να παράγετε υγιεινά τρόφιμα με οικονομικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο;
 • Τι μπορούν να κάνουν οι γεωργοί, οι παραγωγοί τροφίμων και οι πωλητές σε τοπικό επίπεδο για να παράγουν υγιεινά τρόφιμα οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά βιώσιμα;
 • Ποιες είναι οι ευκαιρίες σας ως γεωργός, παραγωγός τροφίμων ή λιανοπωλητής ως προς τις δυνατότητες επενδύσεων και συνεργασιών στην ανάπτυξη και χρήση γεωργο-οικολογικών προσεγγίσεων;

ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, τοπική κοινότητα

 • Πώς μπορούν οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις να αντιμετωπίσουν τα τοπικά ζητήματα και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην κοινότητα ή την περιοχή σας;
 • Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, οι εκπρόσωποι τοπικών κοινότητων, οι απλοί πολίτες ή ομάδες συμφερόντων στην εφαρμογή γεωργο-οικολογικών προσεγγίσεων;
 • Πώς μπορούν να προχωρήσουν, να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να εντοπίσουν ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουν τοπικά ζητήματα, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εξέλιξη των τοπικών / περιφερειακών αγρο-οικολογικών συστήματα τροφίμων;

Καταναλωτές

 • Πώς μπορούν οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κακής διατροφής και του υποσιτισμού;
 • Πώς μπορούν οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις να συμβάλλουν στη διατροφή σας με υγιεινό και βιώσιμο τρόπο;

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Η UNISECO ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;
ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η UNISECO ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αρχές και Διοίκηση

 • Πόσο αποτελεσματικές είναι οι καινοτόμες στρατηγικές και τα κίνητρα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων;
 • Πώς μπορούν οι πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των καινοτόμων στρατηγικών;
 • Πώς μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη τέτοιου είδους κοινοτόμες πρωτοβουλίες;

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), Διεθνείς φορείς, Κυβερνήσεις

 • Ποιοι είναι οι κοινωνικο-οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες καθώς και τα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των γεωργο-οικολογικών προσεγγίσεων;
 • Ποιες δυνατότητες υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των αγρο-οικολογικών γεωργικών συστημάτων;

Επιστήμη και καινοτομία

 • Πώς μπορούν οι ερευνητικές ανάγκες σε πρακτικό και πολιτικό επίπεδο να ενσωματωθούν σε μια συστηματική αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αγρο-οικολογικής γεωργίας ώστε να προωθήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και να ενισχύσουν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων;

ΣΧΕΤΙΚΑ

Καλωσορίσατε στο UNISECO

Το UNISECO είναι ένα Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων που προωθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των αγρο-οικολογικών πρακτικών στα γεωργικά συστήματα της Ευρώπης

Μάθετε περισσότερα (ΕΝ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Συμμετοχικές μελέτες περιπτώσεων ελέγχουν τα μεθοδολογικά εργαλεία του UNISECO, εκτιμούν τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις των καινοτόμων στρατηγικών και κινήτρων για τις αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις. Μάθετε περισσότερα (ΕΝ)

Μάθετε περισσότερα (ΕΝ)

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΝ)

UNISECO sessions at AAG 2019
We are organizing a stream of sessions entitled Agroecological Transitions in a Transatlantic Context on 6th April at the American Association of Geographers in Washington, DC in April 2019.
UNISECO training for on-farm sustainability assessments

The UNISECO project partners were trained to carry out on-farm sustainability assessments. The training was organised by the FiBL team in preparation of the UNISECO case studies and took place from the 18th to the 23rd of February 2019 at the Organic Research Centre in Newbury England.