Agroökológiai Tudásközpont

KONFERENCIA A TALAJKÍMÉLŐ GAZDÁLKODÁS JÖVŐJÉRŐL

Mindannyian tudjuk, de legalábbis érezzük, hogy a talaj, annak állapota meghatározó fontosságú a mezőgazdaság számára, ezen keresztül pedig jelentős hatást fejt ki életminőségünk alakulására. A talaj számos funkciót tölt be, ezzel kapcsolatban talán érdemes felidéznünk Várallyay György felsorolását, aki szerint a talaj

 • „a többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti vízkészletek, biológiai erőforrások) hatásának integrátora, transzformátora, reaktora. Ily módon biztosít életteret a talajbani élet-tevékenységnek, termőhelyet a természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak;
 • a primér biomasszatermelés alapvető közege, a bioszféra primér tápanyagforrása;
 • hő, víz és növényi tápanyagok (és – kényszerből – hulladékok) természetes raktározója;
 • a talajt (és terresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi tevékenység hatására bekövetkező stresszhatások puffer közege;
 • a természet hatalmas szűrő- és detoxifikáló rendszere;
 • a bioszféra jelentős gén-rezervoárja, a biodiverzitás nélkülözhetetlen eleme;
 • a földtörténeti és történelmi örökségek hordozója.”

Fontosságához képest sokszor méltatlanul bánunk talajainkkal és ebben a mezőgazdaság is jelentős szereppel bír. Az ország kedvező agro-ökológiai adottságai ellenére a talajdegradációs folyamatok erősödését tapasztalhatjuk. Ez nem csupán a talajok ökoszisztéma szolgáltatási képességét csökkenti, de ezáltal a mezőgazdaság termelési lehetőségeit is korlátozza, ezért nem kétséges, hogy a talaj egészségének fenntartása a gazdálkodók közvetlen gazdasági érdekeit is szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a talajkímélő gazdálkodási gyakorlatok széleskörű alkalmazása az első lépésnek tekinthető a profitorientált szántóföldi gazdálkodási rendszerek agro-ökológiai gazdálkodási rendszerekre történő áttérése felé. 

Online konferenciánkon – mely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az UNISECO H2020 projekt közös rendezésében valósul meg – a következő kérdésekre igyekeztünk válaszokat kapni:

 • Milyen talajkímélő gazdálkodási gyakorlatokat ismerünk és ezek miként alkalmazhatók? 
 • Milyen gazdasági, társadalmi, környezeti hozadékai vannak a talajkímélő gazdálkodásnak?
 • Mit lehet tenni a talajkímélő gyakorlatok hazai elterjedésének segítése érdekében?

A konferencián elemeztük a jelenlegi talajvédelmi gyakorlatok helyzetét, és felvázoltuk a jövőbeli tendenciákat a mezőgazdaság fenntartható földhasználatának kérdésében közvetlenül és közvetve részt vevő szereplőkkel. A tudomány-politika-gyakorló gazdálkodók-társadalom területét képviselő szakértők rövid plenáris előadásokon kifejtették véleményüket arról, hogyan látják saját szerepüket a talajvédelmi gazdálkodási gyakorlatok magyarországi bevezetésének előmozdításában, és megvitatásra került, hogy hogyan segíthetjük a mezőgazdasági termelőket az agrár-ökológiai átmenetben.

 • A konferenciát dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.
 • Prof. Biró Borbála, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az EU Talajegészségügyi és Élelmiszerügyi Missziójának magyar szakértője előadásában a talajok stratégiai társadalmi, gazdasági és környezeti jelentőségét, az EU talajstratégiáját, az EU Talajmisszióját mutatta be.
 • A talajvédelmi gazdálkodással és növényvédelemmel kapcsolatos magyar szabályozási környezetet: a kockázatokat és a költségeket Várszegi Gábor, a NÉBIH - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mutatta be.
 • Kinorányi Éva és Madarász István Agrárminisztériumi tisztségviselők – Az Agrárminisztérium Támogatási Főosztálya – a KAP magyarországi stratégiai tervezésének folyamatáról és helyzetéről beszéltek, és felvázolták a talajvédelmi gazdálkodás támogatásának lehetőségeit az új intézkedésekkel.
 • Sztahura Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértője a talajvédelmi gazdálkodási gyakorlattal kapcsolatos ismeretek átadásában betöltött tanácsadói szerepről beszélt.
 • Berend Ferenc, akinek gazdasága is részt vett a magyar UNISECO esettanulmányban a mezőgazdasági szintű fenntarthatósági értékelésekben, bemutatta innovatív, no till gyakorlatait és önerőből finanszírozott nagyszabású kísérleteit a somogy megyei takarónövényekkel.
 • Varga Korinna, az ÖMKI ökológiai mezőgazdasági kutatóintézetének projektmenedzsere bemutatta a magyar részvételt az EU Agroökológiai Partnerség hálózatépítési programjában (ALL-Ready projekt) és a magyarországi talajvédelmi gazdálkodás előmozdításának kapcsolódó lehetőségeiben.
 • Perényi Zsófia– Tudatos Vásárlók Egyesülete – bemutatta a társadalmi szempontokat, az egészséget és a fenntartható élelmiszerrendszert, a környezeti nevelés szerepét a talaj fontosságának tudatosításában.
 • Pecze Rozália, a Syngenta Magyarországtól bevezette a mezőgazdasági értékláncok szerepét a talajvédelmi gazdálkodási gyakorlatok előmozdításában.
 • A HU UNISECO csapata nevében Szilágyi Alfréd és Balázs Katalin, a Geonardo Kft ismertette a projekt hazai eredményeit. 

A rövid előadásokat 90 perces kerekasztal-beszélgetés követte az előadókkal. Az on-line regisztrációk során összegyűjtött kérdéseket és az előadások során feltett kérdéseket a kerekasztal-beszélgetésben vitatták meg.

A téma fontosságát mutatja a nagylétszámú hallgatóság: Az eseményre 250 gyakorló és szakértő, köztük mezőgazdasági termelők, tanácsadók, a Mezőgazdasági Minisztérium és a hatóságok tisztviselői, a nem kormányzati szervezetek és civil szervezetek képviselői, valamint a kutatás és innováció képviselői regisztráltak. 

 

A konferencia programja 

Program letöltése

Az előadások pdf-ben letölthetők az előadás címeken keresztül elérhető linkekről. A videóanyagok a feldolgozás ütemében kerülnek fel az oldalra.

  9:45 – 10:00    Résztvevők beengedése a konferencia térbe

10:00  – 10:15   Köszöntő, Dr. Juhász Anikó, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium - VIDEÓ // 
Megnyitó, Balázs Katalin Geonardo Kft. - VIDEÓ

10:15  – 10:30   A talaj stratégiai gazdasági- környezeti társadalmi fontossága, szerepe, EU talajstratégia, EU Talajmisszió - Prof. Biró Borbála, az MTA doktora, az EU Egészséges Talaj és Élelmiszer Misszió hazai szakértője - ELŐADÁS VIDEÓ

10:30  – 10:45    A hazai szabályozási környezet talajkímélő gazdálkodáshoz és növényvédelemhez kapcsolódóan: kockázatok és költségek, Várszegi Gábor, NÉBIH  - ELŐADÁS VIDEÓ - Talajvédelmi Cselekvési Terv (pdf, 2021.01.11)

10:45  – 11:00    KAP, hazai tervezés, talajkímélő termelés támogatásának lehetőségei - Madarász István/Kinorányi Éva, AM Támogatáspolitikai Főosztály - ELŐADÁS VIDEÓ

11:00  – 11:15     A hazai gyakorlat jelene: termelés, talajkímélő gyakorlatok, tudásmegosztás és szaktanácsadásSztahura Erzsébet, NAK  - ELŐADÁS VIDEÓ

11:15  – 11:30     szünet

11:30  – 11:45     Talajkímélő gyakorlatok tapasztalatai, Berend Ferenc, termelő  - ELŐADÁS VIDEÓ

11:45 – 12:00    Hazai részvétel (ALL-Ready projekt) az EU Agroökológiai Partnerség hálózatépítési programban és kapcsolódó lehetőségek a talajkímélő gazdálkodás hazai elősegítésére Varga Korinna,  ÖMKI  - ELŐADÁS VIDEÓ

12:00 – 12:15     Társadalmi szempontok, egészség és fenntartható élelmiszer rendszer, környezeti nevelés szerepe a talaj fontosságának tudatosításában - Perényi Zsófia, Tudatos Vásárlók Egyesülete  - ELŐADÁS VIDEÓ

12:15  – 12:30     Agráripari értéklánc és talajkímélő gyakorlatok - Pecze Rozália,  Syngenta Magyarország  - ELŐADÁS VIDEÓ

12:30  – 13:15     szünet

13:15  – 13:30     Talajkímélő gazdálkodás: álom vagy valóság – az UNISECO H2020 projekt hazai eredményei - Szilágyi Alfréd / Balázs Katalin,  Geonardo Kft.  - ELŐADÁS VIDEÓ

13:30  – 15:00     Útkeresés: a talajkímélő gazdálkodás hazai helyzete és jövője - kerekasztal beszélgetés az előadókkal - moderátorok: Balázs Katalin /Szilágyi Alfréd  - ELŐADÁS VIDEÓ

 

Az UNISECO H2020 projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Programja keretében. Támogatási szerződés száma: N° 773901.