Agroekologisk kunskapsnav

Politik

Vilken befintlig statlig politik kan förbättra arbetet med agroekologiska jordbrukssystem?

EU-institutionerna, inklusive Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, har arbetat med Green Deal och andra insatser för att förbättra agroekologiska jordbrukssystem (inklusive ekologiskt jordbruk). Med klimatförändringarna som en realitet och en värld i kris har EU insett behovet av att fokusera på en grön framtid.  

Vilka politiska åtgärder finns det för att förbättra agroekologiska jordbrukssystem i EU?

UNISECO-projektet och dess partner, däribland European Landowners' Organization, har och kommer att fortsätta att samarbeta med EU-institutionerna på internationell nivå för att förbättra agroekologiska jordbrukssystem i hela EU. Exempel på lokal och nationell nivå finns i fallstudierna och relaterade frågor och policydokument på resurssidan.

Vilka hinder finns som hindrar jordbrukare och företag i värdekedjan från att införa agroekologiska jordbrukssystem?

Kostnader och lagstiftning är två av de hinder som hindrar jordbrukare och företag i värdekedjan från att införa agroekologiska odlingssystem, men andra hinder kan man lära sig genom att läsa mer om politik och frågor samt fallstudierna. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer om detta på vår sida med projektresurser: https://uniseco-project.eu/resources.

Läs alla våra policy briefs på engelska och på de nationella språken.

Austria

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Project level briefs