Agroekoloģisko zināšanu centrs

Politika

Kāda pašreizējā valdības politika var uzlabot agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu darbību?

Eiropas iestādes, tostarp Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments, ir strādājušas pie Zaļā darījuma un citiem centieniem uzlabot agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas (tostarp bioloģisko lauksaimniecību). Ņemot vērā klimata pārmaiņas un pasaules krīzi, ES ir atzinusi nepieciešamību pievērsties videi draudzīgai nākotnei.  

Kādi ir politikas pasākumi, lai uzlabotu agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas ES?

UNISECO projekts un tā partneri, tostarp Eiropas Zemes īpašnieku organizācija, ir un turpinās sadarboties ar Eiropas iestādēm starptautiskā līmenī, lai uzlabotu agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas visā Eiropas Savienībā. Vietējā un valsts līmeņa piemēri ir atrodami Resursu lapas sadaļā "Gadījumu pētījumi" un ar tiem saistītajos problēmjautājumos un politikas kopsavilkumos.

Kādi šķēršļi kavē lauksaimniekus un uzņēmumus vērtību ķēdē ieviest agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas?

Izmaksas un tiesību akti ir divi no šķēršļiem, kas kavē lauksaimniekus un uzņēmumus vērtību ķēdē ieviest agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas, bet par citiem šķēršļiem var uzzināt politikas un problēmu kopsavilkumos, kā arī gadījumu izpētē. Aicinām jūs uzzināt vairāk par to mūsu projekta resursu lapā: https://uniseco-project.eu/resources.

Izlasiet visus mūsu politikas kopsavilkumus angļu valodā un valstu valodās

Austria

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Project level briefs