Agroekoloģisko zināšanu centrs

Agroekoloģiskā prakse

Kā jūs varat ieviest agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu praksi savā saimniecībā?

Vairāki piemēri rāda, kā jūs varat ieviest savā saimniecībā, piemēram, piena lopkopības saimniecības Čehijā un Latvijā, persiku audzētāji Grieķijā, augsnes aizsardzība Ungārijā, vīna dārzi Itālijā, atgremotāju saimniecības Zviedrijā un citi.

Kā jūs varat ieviest agroekoloģisko lauksaimniecības sistēmu praksi pārtikas apritē?

Ir svarīgi, lai lauksaimnieki un citi lauksaimniecības pārtikas ķēdes posmi sadarbotos, ieviešot agroekoloģiskās prakses. Pamatojoties uz mūsu pētījuma rezultātiem, lauksaimnieku sadarbības un sadarbības tīklu stiprināšana ir galvenā stratēģija, kas palīdzētu lauksaimniekiem samazināt viņu sociālekonomisko nestabilitāti, nepasliktinot viņu labos vides rādītājus. Šajā stratēģijā izceļas 3 iniciatīvas:
- mācību kopienas (piemēram, AKIS, Lauksaimniecības zināšanu un informācijas sistēma),
- savstarpēja mentorēšana un
- atbalsta pasākumi, kas veicina lauksaimnieku līdzdalību kolektīvās darbībās, piemēram, CUMA (lauksaimniecības tehnikas kooperatīvi) Francijā.

Pateicoties šīm iniciatīvām, mazie agroekoloģiskie lauksaimnieki varētu piedalīties kolektīvās darbībās, un viņu saikne ar citiem lauksaimniekiem tiktu stiprināta. Lauksaimnieku pilnvarošana dotu labumu visai agroekoloģiskajai sistēmai, jo pārejai būtu jānotiek saskaņā ar augšupēju pieeju, t. i., pamatojoties uz lauksaimnieku pieredzi un vajadzībām. Kad agroekoloģisko lauksaimnieku apvienības un kooperatīvi ir nostiprināti, tad tiem ir jāveido tīkli un koordinācijas struktūras ar citiem vērtību ķēdes dalībniekiem, lai attīstītu agroekoloģisko tirgu.

Kas jūs attur no agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu ieviešanas?

Pārskatot gadījumu izpēti, redzēsiet, ka lauksaimnieki un zemes īpašnieki bieži vien sastop šķēršļus, kas viņus attur no agroekoloģiskās lauksaimniecības sistēmu ieviešanas, un viens no visbiežāk sastopamajiem šķēršļiem ir bažas par izmaksām. Izlasot gadījumu izpēti, jūs varat redzēt, kā lauksaimnieki un zemes īpašnieki sadarbībā ar citiem vērtību ķēdes dalībniekiem un lauku apvidu dalībniekiem ir ierosinājuši risinājumus, kas nodrošina veiksmīgu pāreju.

UNISECO ir izstrādājusi arī virkni ieteikumu praktiķiem, lai apzinātu problēmas un veicinātu labu praksi.
Visus mūsu informatīvos materiālus lasiet šeit:

Austria

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

IEPAZĪSTIETIES AR MŪSU GADĪJUMU IZPĒTI (ANGĻU VALODĀ), NOKLIKŠĶINOT UZ ATTIECĪGAJĀM PĀRSKATA KARTES DAĻĀM ZEMĀK.