Znalostní platforma pro agroekologii

Zásady

Jaké stávající vládní politiky mohou zlepšit úsilí o agroekologické zemědělské systémy?

Evropské instituce, včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, pracují na Zelené dohodě a dalších snahách o zlepšení agroekologických zemědělských systémů (včetně ekologického zemědělství). Vzhledem k tomu, že změna klimatu je realitou a svět se nachází v krizi, EU uznala, že je třeba zaměřit se na ekologickou budoucnost.  

Jaká politická opatření existují pro zlepšení agroekologických zemědělských systémů v EU?

Projekt UNISECO a jeho partneři včetně Evropské organizace vlastníků půdy spolupracují a budou i nadále spolupracovat s evropskými institucemi na mezinárodní úrovni s cílem zlepšit agroekologické zemědělské systémy v celé Evropské unii. Příklady na místní a národní úrovni naleznete v Případových studiích a souvisejících tematických a politických dokumentech na stránce Zdroje.

Jaké překážky brání zemědělcům a podnikům v hodnotovém řetězci v zavádění agroekologických zemědělských systémů?

Náklady a legislativa jsou dvě z překážek, které brání zemědělcům a podnikům v hodnotovém řetězci v zavádění agroekologických systémů hospodaření, ale o dalších překážkách se můžete dozvědět z politických a tematických přehledů a z případových studií. Doporučujeme vám, abyste se o tom dozvěděli více z naší stránky se zdroji projektu: https://uniseco-project.eu/resources.

Přečtěte si všechny naše stručné informace o politikách v angličtině a v národních jazycích

Austria

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Project level briefs