Agroekologinių žinių centras

Politika

Kokia esama vyriausybės politika gali pagerinti agroekologinių ūkininkavimo sistemų pastangas?

Europos institucijos, įskaitant Europos Komisiją ir Europos Parlamentą, rengia "Žaliąjį kursą" ir deda kitas pastangas agroekologinio ūkininkavimo sistemoms (įskaitant ekologinį ūkininkavimą) gerinti. Klimato kaitai tapus realybe, o pasauliui išgyvenant krizę, ES pripažino, kad reikia sutelkti dėmesį į ekologišką ateitį.  

Kokios politikos priemonės taikomos agroekologinio ūkininkavimo sistemoms gerinti ES?

UNISECO projektas ir jo partneriai, įskaitant Europos žemės savininkų organizaciją, bendradarbiavo ir toliau bendradarbiaus su Europos institucijomis tarptautiniu lygmeniu, siekdami pagerinti agroekologinio ūkininkavimo sistemas visoje Europos Sąjungoje. Vietos ir nacionalinio lygmens pavyzdžių galima rasti Atvejų analizės ir susijusių klausimų bei politikos santraukose išteklių puslapyje.

Kokios kliūtys trukdo ūkininkams ir vertės grandinės įmonėms diegti agroekologinio ūkininkavimo sistemas?

Sąnaudos ir teisės aktai yra dvi iš kliūčių, trukdančių ūkininkams ir įmonėms vertės grandinėje diegti agroekologinio ūkininkavimo sistemas, tačiau apie kitas kliūtis galima sužinoti iš politikos ir klausimų santraukų bei atvejų analizės. Kviečiame daugiau apie tai sužinoti mūsų projekto išteklių puslapyje: https://uniseco-project.eu/resources.

Perskaitykite visus mūsų politikos santraukas anglų kalba ir nacionalinėmis kalbomis

Austria

Czech Republic

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Romania

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Project level briefs