Platforma agroecologică

Impactul teritorial la nivel european și în întreaga Europă

Rezultatele modelării impactului teritorial al scenariilor de punere în aplicare pe scară largă a unui set de abordări agroecologice în Uniunea Europeană au arătat că multe viitoare agroecologice sunt posibile în UE fără a compromite securitatea alimentară și cu îmbunătățiri în ceea ce privește o serie de indicatori de durabilitate, dacă sunt integrate în cadrul unor schimbări mai ample ale sistemelor alimentare. Toate combinațiile de practici agroecologice pe partea de producție din Uniunea Europeană pot aduce beneficii multiple pentru mediu. 

Un potențial deosebit de atenuare a schimbărilor climatice poate fi realizat prin agroforesterie și prin sechestrarea carbonului aferent în biomasa lemnoasă, care poate compensa o parte semnificativă a emisiilor de GES din agricultura viitoare (Mayer et al., 2021).  O creștere a terenurilor cultivate cu practici agroecologice și o reducere a emisiilor de GES sunt posibile în UE în anul 2050. 

Implicațiile asupra modificărilor prețurilor pentru produsele alimentare produse în UE și importate au fost modelate în cadrul unor scenarii privind tarifele de import și taxele de consum. Interpretarea modelului economic arată că o combinație de scenarii privind impozitele pe producția UE, impozitele pe consum UE și tarifele de import UE este suficientă pentru a genera rezultatele cantitative din modelul biofizic. În general, aceste trei scenarii sunt echivalente cu punerea în aplicare a unei intervenții politice foarte puternice, în special în ceea ce privește producția UE. În schimb, un scenariu de exporturi agroecologice este echivalent cu o intervenție politică mai modestă, datorită impactului relativ mic al acesteia asupra cantităților produse, consumate și comercializate.

D4.2 - Report on Participatory Scenario Development of Agro-ecological Farming Systems (link to Zenodo)

D4.3 - Territorial Impacts and Lessons Learnt of the Diffusion of AEFS in the EU (link to Zenodo)

Mai multe detalii privind impactul teritorial și distribuția geografică a acestuia pot fi găsite în instrumentul online interactiv explicit din punct de vedere spațial (Instrumentul de interacțiune a sistemelor socio-ecologice - SESSIT).