Platforma agroecologică

Proiecte cu rezultate de cercetare relevante pentru UNISECO

Constatările UNISECO privind tranzițiile către sisteme agricole agroecologice la nivelul UE sau în diferite contexte socio-ecologice le completează pe cele din proiectele H2020 conexe, cu care s-au desfășurat mai multe activități comune. Exemple de alte constatări relevante pot fi găsite în cadrul următoarelor proiecte H2020 ale UE: