Agro-ekologinen tietopaikka

Hankkeet, joiden tutkimustulokset liittyvät UNISECOn tutkimustuloksiin.

UNISECOn tulokset, jotka koskevat siirtymistä agroekologisiin viljelyjärjestelmiin EU:n tasolla tai erilaisissa sosioekologisissa yhteyksissä, täydentävät niihin liittyvien H2020-hankkeiden tuloksia, joiden kanssa on toteutettu useita yhteisiä toimia. Esimerkkejä muista merkityksellisistä tuloksista löytyy seuraavista EU:n H2020-hankkeista: