Agro-ekologinen tietopaikka

Suositukset maatalousekologisiin viljelyjärjestelmiin siirtymisen tukemiseksi

Suositukset poliittisista ja markkinakannustimista, joilla edistetään siirtymistä agroekologisiin viljelyjärjestelmiin ja agroekologisten viljelykäytäntöjen käyttöönottoa kaikkialla EU:ssa, ovat seuraavat:

  • tuetaan tiedonvaihtoa ja verkostoja perustamalla virallisia tietoverkkoja ja muita maaseudun toimijoita, joilla on luotettavia ja ammattitaitoisia neuvonantajia agroekologisissa kysymyksissä verkostojen päätoimisina johtajina (esim. Saksan tapaustutkimus);
  • kouluttaa viljelijöitä ja neuvonantajia muun muassa hyödyntämällä vertaistoimintaa, johon osallistuu viljelijöitä, jotka ovat onnistuneet toteuttamaan agroekologisia viljelykäytäntöjä (esim. italialainen tapaustutkimus);
  • Suunnitellaan verojärjestelyjä, joilla autetaan tasoittamaan agroekologisten tuotteiden kustannukset kuluttajille tavanomaisten viljelyjärjestelmien kustannusten kanssa (esim. luonnonmukaisten maitotuotteiden alv:n alentaminen 21 prosentista 5 prosenttiin; Latvian tapaustutkimuksen perusteella annettu suositus).
  • varmistaa, että toimijajärjestöt voivat saada poliittista tukea; 
  • käyttää tuloksiin perustuvia ja yhteistyöhön perustuvia maatalouden ympäristötoimenpiteitä ja ekosysteemipalveluista maksettavia maksuja; 
  • tarjota maanomistajille kannustimia; 
  • edistetään julkisia hankintaohjelmia, kaupan standardeja sekä ympäristö- ja elintarvikesäännöksiä;
  • ottaa käyttöön tai edistää uusia tai tarkistettuja merkintöjä, maanomistajille, arvoketjun toimijoille ja kuluttajille suunnattuja tiedotuskampanjoita; 
  • suunnitellaan aloitteita, joilla edistetään muutoksia kohti terveellistä ruokavaliota ja ruokahävikin vähentämistä. 

Yksityiskohtaisia tietoja näistä EU:n ja jäsenvaltioiden täytäntöönpanoon liittyvistä poliittisista suosituksista on esitetty teoksessa Schwarz et al., 2021