Agro-ekologinen tietopaikka

Euroopan unioni

Siirtyminen agroekologisiin viljelyjärjestelmiin ja -käytäntöihin tarjoaa mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisesti merkittäviin haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen vähentämiseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tällaisilla siirtymillä voidaan edistää EU:n strategisessa ohjelmassa (2019-2024) esitettyjen Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat ilmastoneutraalia, vihreää, oikeudenmukaista ja sosiaalista Eurooppaa. Ne voivat tukea yhteisen maatalouspolitiikan tavoitetta, joka on "sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät lähestymistavat matkalla kohti kestävää maatalousjärjestelmää", "Maatalous ja biologinen monimuotoisuus", sekä maatilalta ruokapöytään -strategiaa, joka on "oikeudenmukaisen, terveellisen ja ympäristöystävällisen elintarvikejärjestelmän suunnittelu". Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin EU:n tasolla johdonmukaista ilmastotoimia, biologista monimuotoisuutta ja kestävää maataloutta koskevaa politiikkaa. 

Seuraavassa esitetään esimerkkejä UNISECO-hankkeessa saaduista todisteista, jotka koskevat agroekologisten viljelyjärjestelmien mahdollisuuksia edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.  

Lue lisätietoja (englanniksi) kaikista tapaustutkimuksista klikkaamalla karttaa tällä sivulla.