Agroekoloģisko zināšanu centrs

Eiropas Savienība

Pāreja uz agroekoloģiskām lauksaimniecības sistēmām un saimniekošanas praksi paver iespējas risināt globālas nozīmes problēmas, jo īpaši klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanas un sociālā taisnīguma jomā. Šādas pārejas var palīdzēt sasniegt ES stratēģiskajā programmā (2019-2024) noteiktos Eiropas Savienības politikas mērķus - klimatneitrāla, zaļa, taisnīga un sociāla Eiropa. Tās var atbalstīt Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi "sociālā, ekonomiskā un vides pieeja ceļā uz ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas izveidi", "Lauksaimniecība un bioloģiskā daudzveidība"; un stratēģijas "No saimniecības līdz galdam" mērķi "veidot taisnīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas sistēmu". Tomēr, lai sasniegtu šos mērķus, ir nepieciešama politikas saskaņotība ES līmenī attiecībā uz klimata pasākumiem, bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu lauksaimniecību. 

Turpmāk sniegti atsevišķi UNISECO projekta pierādījumi par agroekoloģisko lauksaimniecības sistēmu potenciālu veicināt šo mērķu sasniegšanu.  

Uzklikšķinot uz kartes šajā lapā, izlasiet sīkāku informāciju (angļu valodā) par visiem gadījuma pētījumiem.