Agroekoloģisko zināšanu centrs

Projekti, kuru pētījumu rezultāti ir saistīti ar UNISECO projektiem.

UNISECO secinājumi par pāreju uz agroekoloģiskām lauksaimniecības sistēmām ES līmenī vai dažādos sociāli ekoloģiskos kontekstos papildina secinājumus, kas gūti saistītos H2020 projektos, ar kuriem tika veikti vairāki kopīgi pasākumi. Citu svarīgu secinājumu piemēri ir atrodami šādos ES H2020 projektos: