Agroekologisk kunskapsnav

Europeiska unionen

Övergången till agroekologiska jordbrukssystem och jordbruksmetoder ger möjligheter att ta itu med utmaningar av global betydelse, särskilt klimatförändringar, minskad förlust av biologisk mångfald och social rättvisa. Sådana övergångar kan bidra till att uppnå Europeiska unionens politiska mål, som anges i EU:s strategiska agenda (2019-2024), om ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa. De kan stödja målet för den gemensamma jordbrukspolitiken om "sociala, ekonomiska och miljömässiga strategier på vägen mot ett hållbart jordbrukssystem", jordbruk och biologisk mångfald, och strategin "från jord till bord" om "utformning av ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem". För att uppnå dessa mål krävs dock en samstämmig politik på EU-nivå när det gäller klimatåtgärder, biologisk mångfald och hållbart jordbruk. 

Nedan följer utvalda exempel på bevis från UNISECO-projektet om potentialen hos agroekologiska jordbrukssystem att bidra till att uppnå dessa mål.  

Läs mer information (på engelska) om alla fallstudier genom att klicka på kartan på den här sidan.