Agroekologisk kunskapsnav

Rekommendationer för att underlätta övergången till agroekologiska jordbrukssystem

Rekommendationer för politiska och marknadsmässiga incitament för övergången till agroekologiska jordbrukssystem och för att förbättra användningen av agroekologiska jordbruksmetoder i hela EU är att:

  • Stödja kunskapsutbyte och nätverk genom att inrätta formella kunskapsnätverk och andra aktörer på landsbygden med betrodda och kunniga rådgivare i agroekologiska frågor som förvaltar nätverken på heltid (t.ex. den tyska fallstudien);
  • Utbilda jordbrukare och rådgivare, bland annat genom att utnyttja peer-to-peer-engagemang som involverar jordbrukare som har lyckats med att genomföra agroekologiska jordbruksmetoder (t.ex. italiensk fallstudie);
  • Utforma skattearrangemang för att hjälpa till att utjämna konsumenternas kostnader för agroekologiska produkter med kostnaderna för konventionella jordbrukssystem (t.ex. sänkning av momsen på ekologiska mejeriprodukter från 21 % till 5 %, en rekommendation från den lettiska fallstudien).
  • Säkerställa att aktörssammanslutningar är berättigade till politiskt stöd; 
  • använda resultatbaserade och kooperativa miljöåtgärder inom jordbruket och betalningar för ekosystemtjänster; 
  • Ge incitament till markägare; 
  • uppmuntra program för offentlig upphandling, handelsnormer samt miljö- och livsmedelsbestämmelser;
  • införa eller uppmuntra ny eller reviderad märkning, informationskampanjer för markägare, aktörer i värdekedjan och konsumenter; 
  • Utforma stimulansåtgärder för att främja ytterligare förändringar i riktning mot hälsosamma kostvanor och minskat matsvinn. 

Närmare uppgifter om dessa politiska rekommendationer för genomförande på EU-nivå och nationell nivå finns i Schwarz et al., 2021